Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Pocztówka

Najnowsze aktualności

Przejdź do -

Wydawnictwa z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

4 maja 2021

Mieszkańcom Przemyśla, którzy świętowali rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja, rozdawano różne okolicznościowe pamiątki. Z okazji setnej rocznicy, zebrani przy odsłoniętym kamieniu na wzgórzu zamkowym,  otrzymali  broszury i ryciny przedstawiające zaprzysiężenie Konstytucji 3 Maja. Z tej samej okazji, przemyski brązownik Stupnicki wybił medal. Jedna jego strona przedstawiała herb Polski, a na drugiej umieszczony został napis "Na pamiątkę setnej rocznicy Konstytucji 3 maja. Wdzięczna potomność. 3 maja 1891".

Wzorem dawnych czasów, z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Archiwum Państwowe w Przemyślu wydało okolicznościową "Jednodniówkę" oraz pakiet pocztówek. Wydawnictwa te były rozdawane podczas otwarcia plenerowej wystawy. Istnieje możliwość jeszcze ich otrzymania lub  pobrania naszej "Jednodniówki" w formie cyfrowej.

 

Czytaj więcej o: Wydawnictwa z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Przejdź do - zdjęcie%20wystawy%20fot.%20Mazowiecki%20Urząd%20Wojewódzki

Wystawa w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim

4 maja 2021
Dokumenty z  zasobu naszego Archiwum związane ze świętowaniem w Przemyślu kolejnych rocznic uchwalenia Konstytucji 3 Maja spotkały się z zainteresowaniem także w Warszawie!
W podcieniach budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego powstała wystawa eksponująca nasze afisze z programami obchodów pt. "Uchwalenie Konstytucji 3 Maja - obchody rocznicowe w Przemyślu"
Czytaj więcej o: Wystawa w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim
Przejdź do - Otwarcie%20wystawy

Otwarcie majowej wystawy

30 kwietnia 2021

W dniu dzisiejszym, w Rynku Przemyśla,  nastąpiło oficjalne otwarcie wystawy "W 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja", którą współorganizowaliśmy z Urzędem Miejskim w Przemyślu. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Prezydent miasta Przemyśla, Wojciech Bakun, Starosta Powiatu Przemyskiego, Jan Pączek, przedstawiciel 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich oraz  Dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu, Elżbieta Laska. Treść preambuły odczytał aktor Teatru Fredreum w stroju z epoki, Konrad Rodzeń.

Wystawa prezentuje materiały archiwalne z zasobu naszego Archiwum związane z obchodami kolejnych rocznic uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Przemyślu. Dostępna dla zwiedzających jest przez cały maj. Wystawie towarzyszą wydawnictwa przygotowane specjalnie na tę okoliczność - Jednodniówka oraz pakiet pocztówek.

Zapraszamy do zwiedzania i radosnego świętowania!

Czytaj więcej o: Otwarcie majowej wystawy

Wznowienie pracy czytelni akt Archiwum Państwowego w Przemyślu

29 kwietnia 2021

Informacja  o ponownym otwarciu czytelni Archiwum Państwowego w Przemyślu.

 

Szanowni Państwo, informujemy o ponownym otwarciu w dniu 10 maja 2021 r. czytelni akt Archiwum Państwowego w Przemyślu.

Biorąc pod uwagę ograniczenia związane z pandemią COVID-19 oraz z uwagi na bezpieczeństwo zarówno korzystających, jak i obsługujących ich pracowników nadal obowiązują uregulowania związane z dostępem do samej czytelni, jak i z udostępnianiem w niej zasobu, wprowadzone 1 czerwca 2020 r.

Czytelnia jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-11.00 oraz 12.00 do 15.00.  Korzystanie z czytelni jest możliwe wyłącznie po rezerwacji telefonicznej pod numerem (16) 6703538 wew. 145 od dnia 5 maja 2021 r.

 W ciągu jednego dnia z czytelni akt mogą skorzystać maksymalnie 4 osoby. Wprowadza się również limit udostępnianych jednorazowo akt do 5 jednostek archiwalnych.

 Szczegółowe informacje o sposobie korzystania w czytelni z akt w warunkach zagrożenia epidemiologicznego znajdują się w Aneksie do regulaminu korzystania z materiałów archiwalnych i dokumentacji o czasowym okresie przechowywania w czytelni Archiwum Państwowego w Przemyślu.

 Wszystkie opisane wyżej działania podjęto, aby zapewnić Państwu możliwość bezpiecznego wglądu do akt.

 Przed przybyciem do Archiwum Państwowego w Przemyślu prosimy o zapoznanie się z:

 ANEKSEM do Regulaminu korzystania z materiałów archiwalnych i dokumentacji o czasowym okresie przechowywania w czytelni Archiwum Państwowego w Przemyślu.

 Dziękujemy za wyrozumiałość i zapraszamy do korzystania z naszego zasobu.

 Informacja dla osób składających podanie

 Jeżeli nie chcą Państwo korzystać samodzielnie z akt w naszej czytelni, istnieje możliwość prowadzenia poszukiwań za naszym pośrednictwem. Informujemy, że wszelkie wnioski mogą Państwo przesyłać jak dotychczas pocztą tradycyjną pod adresem: Lelewela 4, 37-700 Przemyśl,  mailowo pod adresem: archiwum@przemysl.ap.gov.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP. W budynku Archiwum dostępna jest skrzynka podawcza, do której mogą Państwo składać podania osobiście.

 

Dodatkowe informacje dla użytkowników

 

Biblioteka Archiwum Państwowego w Przemyślu jest nieczynna do odwołania.

Czytaj więcej o: Wznowienie pracy czytelni akt Archiwum Państwowego w Przemyślu
Przejdź do - materiał%20archiwalny%20z%20zasobu%20związany%20z%20obchodami%203%20Maja

W 230. ROCZNICĘ UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

27 kwietnia 2021

W tym roku obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Przy okazji majowych spacerów będzie można przenieść się do czasów, kiedy tłumy mieszkańców Przemyśla zbierały się przy pamiątkowym kamieniu na wzgórzu zamkowym, grały orkiestry, śpieszono się na nabożeństwa, a wieczorem spotykano na wieczorkach artystyczno-muzycznych. Tę wędrówkę w przeszłość zapewni wystawa w Rynku naszego miasta, przygotowana przez Archiwum Państwowe w Przemyślu, we współpracy z Urzędem Miejskim w Przemyślu, przedstawiająca dokumenty z zasobu. Wśród nich zostaną zaprezentowane m.in. afisze z programami uroczystości odbywających się drugiego i trzeciego maja, materiały archiwalne towarzystw i stowarzyszeń, które były współorganizatorami wydarzeń oraz fragmenty sprawozdań i kronik szkolnych.

 

Czytaj więcej o: W 230. ROCZNICĘ UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
Przejdź do - plakat%20promujący%20wydarzenie

U W A G A Konkurs!

12 kwietnia 2021

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych miasta Przemyśla i gminy Przemyśl z klas VI – VIII do udziału w konkursie historyczno-literackim pt. PAMIĘĆ ZBIOROWA O NAJAZDACH TATARSKICH W PRZEMYŚLU I OKOLICACH.

Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie tekstu dotyczącego historii najazdów tatarskich w XVI-XVII w., które stanowiły zagrożenie dla mieszkańców Przemyśla i okolic. Przygotowana praca może mieć charakter wspomnień, relacji, legendy, podania lub opowieści przekazywanych, z pokolenia na pokolenie, funkcjonujących w rodzinie, sąsiedztwie lub najbliższej okolicy.

Najazdy tatarskie w okresie XVI-XVII w. stanowiły dla mieszkańców południowo-wschodnich ziem koronnych niemal stałe zagrożenie. W pierwszych kilkudziesięciu latach po inkursjach tatarskich pamięć o nich była przekazywana w obrębie lokalnych społeczności.

Jak twierdzi pomysłodawca konkursu, dr Andrzej Gliwa, autor publikacji Kraina upartych niepogód. Zniszczenia wojenne na obszarze ziemi przemyskiej w XVII wieku, przekazy o napadach tatarskich, w odróżnieniu od wydarzeń pierwszej i drugiej wojny światowej są w dotychczasowych badaniach bardzo słabo rozpoznane lecz stojące do dyspozycji historyków źródła w postaci zarówno klasycznych źródeł pisanych, jak i w formie tradycyjnych przekazów (legendy, podania, pieśni ludowe) dotyczące m.in. wsi Hyżne i Blizne i miasta Przeworsk (województwo podkarpackie) pozwalają na nowe ustalenia odnośnie do tego ważnego problemu badawczego. Prowadzone obecnie, przez dra Andrzeja Gliwę, badania stanowią dobry punkt wyjścia do dalszych prac badawczych i potencjalną szansę na poznanie ważnej części niematerialnego dziedzictwa kulturowego pokoleń mieszkańców wsi i niektórych miast na obszarze historycznego polsko-ruskiego pogranicza etniczno-kulturowego, a obecnie terenów Podkarpacia.

Jednym ze sposobów pozyskania nowych materiałów dotyczących tej problematyki jest zbieranie prac pisemnych od uczniów przy współpracy z nauczycielami historii. Wychodząc naprzeciw tym założeniom naszym konkursem skierowanym początkowo do uczniów z terenu miasta i gminy Przemyśl rozpoczynamy pewien etap badań, zapraszając serdecznie do udziału w niniejszym przedsięwzięciu.

Regulamin Konkursu i załączniki do pobrania.

Czytaj więcej o: U W A G A Konkurs!