Międzynarodowa konferencja "Problem pomocy Żydom w czasie II wojny światowej w świetle źródeł archiwalnych polskich i zagranicznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

3 października 2018

Zapraszamy do udziału w  międzynarodowej konferencji naukowej "Problem pomocy Żydom w czasie II wojny światowej w świetle źródeł archiwalnych polskich i zagranicznych".

Organizowana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych oraz Archiwum Państwowe w Przemyślu konferencja ma przede wszystkim upowszechniać wiedzę o ogromnych zasobach archiwalnych zgromadzonych w Polsce i poza jej granicami oraz pokazywać możliwości badawcze tkwiące w materiałach źródłowych zgromadzonych w archiwach państwowych i instytucjach pamięci na terenie Polski oraz w innych państwach. Rzetelna analiza wszelkiego rodzaju zachowanych materiałów historycznych może pomóc w ukazaniu zróżnicowanych postaw społeczeństwa polskiego wobec tragedii Holocaustu oraz ułatwić określenie skali zjawiska pomocy niesionej ludności żydowskiej, jak też pomóc w ustaleniu liczby osób zaangażowanych w te działania oraz liczby osób, które poniosły śmierć lub poddane były innym represjom za jakiekolwiek formy wsparcia dla społeczności żydowskiej.Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz polskie archiwa państwowe posiadają już znaczący wkład w wyjaśnienie tych złożonych zjawisk. Od 2005 r. w gronie kilku instytucji polskich i Instytutu Yad Vashem z Izraela realizowany jest projektu naukowo-badawczy pod nazwą: Index Polaków represjonowanych za pomoc Żydom w latach II wojny światowej. Od początku jego realizacji prowadzone były kompleksowe kwerendy badawcze w archiwach w Polsce i zagranicą. Głównymi partnerami NDAP w tych działaniach byli: Instytut Pamięci Narodowej, Państwowe Muzeum w Oświęcimiu oraz Żydowski Instytut Historyczny.

Głównym celem, który postawili sobie uczestnicy projektu było zbadanie skali nazistowskich represji wobec Polaków i obywateli polskich innych narodowości pomagających Żydom w czasie okupacji oraz upamiętnienie tych osób. Wyniki badań archiwalnych wpisywano do centralnej bazy danych. Przystąpiono też do zbierania informacji w formie relacji od bezpośrednich świadków wydarzeń oraz ich potomków i znajomych. Scalono także wyniki dotychczasowych badań znane z literatury naukowej oraz wydanych drukiem pamiętników. Ważnym elementem kwerendy było włączenie do poszukiwań archiwów kościelnych (diecezjalnych i parafialnych oraz zakonnych), które w Polsce są zupełnie niezależne od sieci archiwów państwowych. Zorganizowano kilkakrotnie ogólnopolską akcję informacyjną w parafiach, w trakcie której księża apelowali do wiernych o dostarczanie informacji. Równocześnie badaniom poddano bogate zasoby archiwów kościelnych, obejmujące także dokumentację z okresu II wojny światowej. Ogółem badaniami objęto ponad 100 archiwów w Polsce, Niemczech, Austrii, Ukrainie, Litwie, Izraelu, Wielkiej Brytanii oraz USA.

Konferencja w Przemyślu pozwoli na zaprezentowanie wyników tych badań, będzie doskonałą okazją do upowszechnienia wiedzy o zgromadzonych już danych, jak też wymiany informacji o czekających jeszcze na zbadanie źródłach archiwalnych. Organizatorzy mają nadzieję, że stanie się też ona inspiracją do dalszych prac stanowiących pomoc w ukazaniu skomplikowanych zjawisk historycznych w całym ich kontekście i złożoności problemu.

Obrady rozpoczną się w dniu 17 października o godz. 10 w siedzibie Archiwum Państwowego w Przemyślu, następnie w dniu 18 października będą kontynuowane w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, zaś zwieńczeniem konferencji będzie wizyta w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-10-03
Data publikacji:2018-10-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Bobowska-Hryniewicz
Liczba odwiedzin:1106