Rocznica urodzin Kazimierza Arłamowskiego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

17 września 2020

120 lat temu (20 IX 1900 r.) w Nadwórnej urodził się Kazimierz Arłamowski – historyk, pedagog, działacz społeczny i polityczny, a przede wszystkim archiwista, długoletni dyrektor Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Rzeszowie z siedzibą w Przemyślu (w latach 1952-1970), autor wielu opracowań z zakresu historii miasta Przemyśla. Jego zasługą jest zorganizowanie sieci archiwów państwowych w południowo-wschodniej Polsce. Arłamowski zaliczany jest do grona czołowych  polskich archiwistów.

W czasie pracy i pobytu w mieście nad Sanem w latach 1927-1939, 1947-1972 Arłamowski prowadził działalność naukową, a także społeczną. Należał do towarzystw naukowych: Towarzystwa Przyjaciół Nauk, przemyskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Problematyka jego prac badawczych dotyczyła historii gospodarczej, historii miasta Przemyśla i ziemi przemyskiej, źródłoznawstwa, archiwistyki i archiwoznawstwa.

Do jego najważniejszych prac dotyczących Przemyśla należą: Dzieje przemyskich cechów rzemieślniczych w dawnej Polsce, Przemyśl 1931; Rozwój przestrzenny Przemyśla, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. XV: 1953; Stosunki społeczno-gospodarcze w Przemyślu staropolskim od końca wieku XIV do roku 1772, [w:] Tysiąc lat Przemyśla. Zarys historyczny, cz. 1, Rzeszów 1976.

Kazimierz Arłamowski zmarł 9 VII 1982 r. w Krakowie. Spoczywa na Cmentarzu Rakowickim. W zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu znajduje się jego spuścizna, zawierająca m.in. dokumenty osobiste oraz materiały warsztatowe.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Fotografia przedstawiająca seminarzystów prof. F. Bujaka; wśród nich K. Arłamowski; Zbiór fotografii..., sygn. 876/13/406

  Fotografia przedstawiająca seminarzystów prof. F. Bujaka; wśród nich K. Arłamowski; Zbiór fotografii..., sygn. 876/13/406

 • Powiększ zdjęcie Rada Naczelna i Dyrekcja TPN w Przemyślu w latach 1909-1929, 1930 r. K. Arłamowski stoi pierwszy z lewej, Zbiór fotografii..., 876/13/104

  Rada Naczelna i Dyrekcja TPN w Przemyślu w latach 1909-1929, 1930 r. K. Arłamowski stoi pierwszy z lewej, Zbiór fotografii..., 876/13/104

 • Powiększ zdjęcie świadectwo uczestnictwa w Seminarium Historii Społeczno-Gospodarczej UJK we Lwowie, 1926 r.; Materiały Kazimierza Karola Arłamowskiego, sygn. 37

  świadectwo uczestnictwa w Seminarium Historii Społeczno-Gospodarczej UJK we Lwowie, 1926 r.; Materiały Kazimierza Karola Arłamowskiego, sygn. 37

 • Powiększ zdjęcie Dyplom na nauczyciela szkół średnich, 1930 r.; Materiały Kazimierza Karola Arłamowskiego, sygn. 37

  Dyplom na nauczyciela szkół średnich, 1930 r.; Materiały Kazimierza Karola Arłamowskiego, sygn. 37

 • Powiększ zdjęcie Legitymacja urzędnicza Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego, 1934 r.; Materiały Kazimierza Karola Arłamowskiego, sygn. 37

  Legitymacja urzędnicza Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego, 1934 r.; Materiały Kazimierza Karola Arłamowskiego, sygn. 37

 • Powiększ zdjęcie Mianowanie na nauczyciela Gimnazjum Państwowego II im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu, 1930 r.

  Mianowanie na nauczyciela Gimnazjum Państwowego II im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu, 1930 r.

 • Powiększ zdjęcie Dyplom Odznaki Harcerstwa Przemyskiego, 1936 r.; Materiały Kazimierza Karola Arłamowskiego, sygn. 37

  Dyplom Odznaki Harcerstwa Przemyskiego, 1936 r.; Materiały Kazimierza Karola Arłamowskiego, sygn. 37

 • Powiększ zdjęcie Legitymacja byłego jeńca wojennego, 1945 r.; Materiały Kazimierza Karola Arłamowskiego, sygn. 37

  Legitymacja byłego jeńca wojennego, 1945 r.; Materiały Kazimierza Karola Arłamowskiego, sygn. 37

 • Powiększ zdjęcie Legitymacja byłego jeńca wojennego, 1945 r.; Materiały Kazimierza Karola Arłamowskiego, sygn. 37

  Legitymacja byłego jeńca wojennego, 1945 r.; Materiały Kazimierza Karola Arłamowskiego, sygn. 37

 • Powiększ zdjęcie Mianowanie na p.o. dyrektora WAP w Rzeszowie z siedzibą w Przemyślu, 1952 r.; Materiały Kazimierza Karola Arłamowskiego, sygn. 37

  Mianowanie na p.o. dyrektora WAP w Rzeszowie z siedzibą w Przemyślu, 1952 r.; Materiały Kazimierza Karola Arłamowskiego, sygn. 37

 • Powiększ zdjęcie Fotografia legitymacyjna, Materiały Kazimierza Karola Arłamowskiego, sygn. 60

  Fotografia legitymacyjna, Materiały Kazimierza Karola Arłamowskiego, sygn. 60

 • Powiększ zdjęcie Klepsydra, 1982 r.; Materiały Kazimierza Karola Arłamowskiego, sygn. 38

  Klepsydra, 1982 r.; Materiały Kazimierza Karola Arłamowskiego, sygn. 38

 • Powiększ zdjęcie Strona tytułowa książki Zapatrywania i dążenia..., Lwów 1927

  Strona tytułowa książki Zapatrywania i dążenia..., Lwów 1927

 • Powiększ zdjęcie Strona tytułowa książki Dzieje przemyskich cechów.., Przemyśl 1931

  Strona tytułowa książki Dzieje przemyskich cechów.., Przemyśl 1931

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-09-17
Data publikacji:2020-09-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Grin-Piszczek
Liczba odwiedzin:384