Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Przejdź do -

Wystawa "Ordery i odznaczenia - symbole męstwa i chwały" i promocja albumu

26 października 2018

Zapraszamy na kolejną promocję wydawnictwa Archiwum Państwowego w Przemyślu, albumu "Droga do niepodległej Rzeczypospolitej. Przemyskie epizody". Publikacja jest wynikiem projektu wydawniczego współfinansowanego przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Wydarzenie będzie towarzyszyło otwarciu wystawy pt. "Ordery i odznaczenia - symbole męstwa i chwały. Pamiątki Wojska Polskiego - Barwa, symbol, dokument" organizowanej przez 5. Batalion Strzelców Podhalańskich im. gen. A. Galicy oraz Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwy - Oddział Górnośląski. Otwarcie wystawy odbędzie się w dniu 26 października 2018 r. w klubie 5 . Batalionu Strzelców Podhalańskich w ramach Święta Batalionowego.

Czytaj więcej o: Wystawa "Ordery i odznaczenia - symbole męstwa i chwały" i promocja albumu
Przejdź do -

Międzynarodowa konferencja "Problem pomocy Żydom w czasie II wojny światowej w świetle źródeł archiwalnych polskich i zagranicznych" - relacja

23 października 2018

Obrady międzynarodowej konferencji "Problem pomocy Żydom w czasie II wojny światowej w świetle źródeł archiwalnych polskich i zagranicznych" współorganizowanej przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych oraz Archiwum Państwowe w Przemyślu rozpoczęły się w siedzibie przemyskiego archiwum 17 października br. Poprowadziła je dr hab. Anna Krochmal, główny specjalista z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Gości przywitał zastępca dyrektora Archiwum Państowego w Przemyślu Grzegorz Łanocha, następnie głos zabrał Poseł RP, mec. Andrzej Matusiewicz, który także odczytał list Patrona Honorowego konferencji, Marszałka Sejmu RP, Marka Kuchcińskiego. Do zebranych zwrócił się Naczelny Dyrektor Archiwów Państowych, dr Wojciech Woźniak. Następnie słowa do obradujących skierowała wicewojewoda podkapacka, Lucyna Podhalicz oraz dyrektormuzeum Polaków Ratujących Żydów, dr Anna Stróż-Pawłowska. Pierwsze referaty wprowadzające wygłosili dr Jacek Krochmal oraz dr hab. Wacław Wierzbieniec, a następnie dr Grzegorz Berendt, Małgorzata Stadnik, dr hab. Anna Krochmal, dr Aleksandra Namysło, Witold Mijal, Galyna Kordiaka, Fiodor Polański. Po skończonych obradach i dyskusji została otwarta wystawa pt. Żydzi w Przemyślu i regionie przemyskim w latach II wojny światowej w świetle żródeł z Archiwum Państwowego w Przemyślu i archiwow ukraińskich". Komentarz do wystawy wygłosiła dr hab. Anna Krochmal, która jest także autorką publikacji "Pomoc Żydom podczas II wojny światowej w świetle źródeł archiwalnych". Wydawnictwo stanowi niezwykle ciekawe dopełnienie prezentowanej ekspozycji.

Drugi dzień obrad miał miejsce w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyslu. Zgromadzeni mogli wysłuchac referatów: Kataryny Mycan, Iryny Magi, dr Marcina Urynowicza, Aliny Skibińskiej, ks. dr Jarosława Wąsowicza oraz Ihora Smolskiego. Następnie odbył się spacer po Przemyslu "Śladami Żydów przemyskich". Konferencja zakończyła się zwiedzaniem Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas Ii wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej w dniu 19 października 2018 r.

Czytaj więcej o: Międzynarodowa konferencja "Problem pomocy Żydom w czasie II wojny światowej w świetle źródeł archiwalnych polskich i zagranicznych" - relacja
Przejdź do -

Międzynarodowa konferencja "Problem pomocy Żydom w czasie II wojny światowej w świetle źródeł archiwalnych polskich i zagranicznych

3 października 2018

Zapraszamy do udziału w  międzynarodowej konferencji naukowej "Problem pomocy Żydom w czasie II wojny światowej w świetle źródeł archiwalnych polskich i zagranicznych".

Organizowana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych oraz Archiwum Państwowe w Przemyślu konferencja ma przede wszystkim upowszechniać wiedzę o ogromnych zasobach archiwalnych zgromadzonych w Polsce i poza jej granicami oraz pokazywać możliwości badawcze tkwiące w materiałach źródłowych zgromadzonych w archiwach państwowych i instytucjach pamięci na terenie Polski oraz w innych państwach. Rzetelna analiza wszelkiego rodzaju zachowanych materiałów historycznych może pomóc w ukazaniu zróżnicowanych postaw społeczeństwa polskiego wobec tragedii Holocaustu oraz ułatwić określenie skali zjawiska pomocy niesionej ludności żydowskiej, jak też pomóc w ustaleniu liczby osób zaangażowanych w te działania oraz liczby osób, które poniosły śmierć lub poddane były innym represjom za jakiekolwiek formy wsparcia dla społeczności żydowskiej.Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz polskie archiwa państwowe posiadają już znaczący wkład w wyjaśnienie tych złożonych zjawisk. Od 2005 r. w gronie kilku instytucji polskich i Instytutu Yad Vashem z Izraela realizowany jest projektu naukowo-badawczy pod nazwą: Index Polaków represjonowanych za pomoc Żydom w latach II wojny światowej. Od początku jego realizacji prowadzone były kompleksowe kwerendy badawcze w archiwach w Polsce i zagranicą. Głównymi partnerami NDAP w tych działaniach byli: Instytut Pamięci Narodowej, Państwowe Muzeum w Oświęcimiu oraz Żydowski Instytut Historyczny.

Czytaj więcej o: Międzynarodowa konferencja "Problem pomocy Żydom w czasie II wojny światowej w świetle źródeł archiwalnych polskich i zagranicznych
Przejdź do -

Album DROGA DO NIEPODLEGŁEJ RZECZYPOSPOLITEJ. PRZEMYSKIE EPIZODY

1 października 2018

W dniu 28 września 2018 r.  w siedzibie Archiuwm Państowego w Przemyślu miała miejsce promocja albumu "DROGA DO NIEPODLEGŁEJ RZECZYPOSPOLITEJ. PRZEMYSKIE EPIZODY". Celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie dokumentów archiwalnych, zgromadzonych przede wszystkim w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu, które pokazują walkę o niepodległość na gruncie lokalnym, ale wpisaną w dzieje naszej Ojczyzny. Album jest wynikiem projektu wydawniczego współfinansowanego przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, którego założeniem było także zaproszenie do współpracy lokalnej społeczności i osób związanych z miastem i regionem. Nasz apel spotkał się z pozytywnym odbiorem, dlatego też możemy pokazać dokumenty przechowywane w zbiorach rodzinnych, które wpisały się w treść albumu, znacznie go wzbogacając. W wydawnictwie użyto kroju pisma Brygada, który został zaprojektowany ok. 1928 r. przez grafika i typografa, Andrzeja Półtawskiego na dziesięciolecie niepodległości Polski. Zapomniana czcionka, została ponownie odkryta wśród zbiorów Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi i zrekonstruowana. Jej uroczystej prezentacji dokonał 28 maja 2018 r., prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzej Duda.

Konwencja albumu zakłada podział na dziewięć rozdziałów: 1) Z myślą o Ojczyźnie, 2) Wielka Wojna – ku Biało-Czerwonej, 3) W okopach Twierdzy Przemyśl, 4) Na progu Wolności, 5) W służbie Polsce, 6) Kobieta w sercu żołnierza, 7) Orlęta Przemyskie i Lwowskie, 8) 11 listopada 1918 – Świt Wolności, 9) Blaski Niepodległości nad Sanem.

Oddając album do rąk Czytelników, mamy nadzieję, że stanowić on będzie refleksję nad długą i trudną drogą do odzyskania niepodległości przez Polskę. Kontekst lokalny, który prezentują dokumenty, powinien zaś przekonać jak ważna jest historia lokalnych społeczności w budowaniu dziejów Ojczyzny. Istotne jest także, aby zachowywać o tym pamięć, pielęgnować ją we własnych domach i dzielić się archiwaliami, które niosą tyle emocji, wzruszeń i spełniają zarazem istotny walor historyczny. Wyrażamy zatem ogromne uznanie dla tych, którzy dołączyli do współpracy z nami nad powstaniem tej publikacji. Dzieląc się prywatnymi zbiorami, nie tylko przyczynili się do jego upiększenia, ale swoim zaangażowaniem przekonali nas, o niegasnącym zainteresowaniu historią Ojczyzny, przede wszystkim w aspekcie lokalnym. W tym miejscu słowa podziękowania kierujemy do Państwa: Wacława Amarowicza, Urszuli Bortnik-Letniowskiej, Roberta Chrobaka, Marcina Dumy, Jana Krzysztofa Mudryk-Wiślickiego, Adama Grossa.

Zapraszając do lektury, liczymy na szeroki odbiór zgromadzonych w albumie archiwaliów, do czego ma się przyczynić jego dwujęzyczna wersja, a prezentowane dokumenty staną się zaproszeniem do szerszego zapoznania się z zasobem Archiwum Państwowego w Przemyślu.

 

Czytaj więcej o: Album DROGA DO NIEPODLEGŁEJ RZECZYPOSPOLITEJ. PRZEMYSKIE EPIZODY
Przejdź do -

Spotkanie w ramach obchodów Stulecia NIEPODLEGŁOŚCI

1 października 2018

28 wrzesnia 2018 r.  w Archiwum Państwowym w Przemyślu odbyło sie spotkanie pt. STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI POD JABŁONIĄ. Stare odmiany jabłoni. Biologia. historia, tradycja. Wydarzenie rozpoczęło się promocją albumu "Droga do niepodległej Rzeczypospolitej. Przemyskie epizody", który jest wynikiem projektu wydawniczego współfinansowanego przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Wśród zaproszonych gości znalazły się osoby, które wsparły nasz projekt poprzez podzielenie się dokumentami ze swoich zbiorów prywatnych i one jako pierwsze otrzymały publikację. Następnie odbyła sie prelekcja dot. starych odmian jabłoni w połączeniu z przedstawieniem ich historii, biologii i tradycji, którą przedstawił Grzegorz Poznański, członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Przewodniczący Sekcji Przyrodniczej.  Dokumenty katastru galicyjskiego zgromadzone w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu stały się przedmiotem kolejnego wystąpienia, Daniela Nowaka, historyka i regionalisty. Natomiast o możliwościach w zastosowaniu jabłek, ich wlaściwościach zdrowotnych opowiedziały nauczycielki z Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu, Monika Sidor i Wioletta Buczko. W drugiej części spotkania nastąpiło otwarcie wystawy pomologicznej autorstwa Grzegorza Poznańskiego oraz konkurs na najlepszy jabłecznik. Wypieki zostały przygotowane przez uczniów Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych, a ich późniejsza degustacja po rozstrzygnięciu konkursu, ciesząca się ogromnym zainteresowaniem, przesądziła o wyśmienitych walorach smakowych serwowanych wypieków.

Serdecznie dziękujemy za owocną wspołpracę naszym partnerom oraz licznie zgromadzonej publiczności, w tym uczniom z Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych oraz ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Przemyślu, którzy przybyli wraz ze swoimi opiekunami.

Czytaj więcej o: Spotkanie w ramach obchodów Stulecia NIEPODLEGŁOŚCI
Przejdź do -

Wystawa "100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę"

1 października 2018

27 września 2018 r. zaprezentowano w Rynku Starego Miasta trzy wystawy plenerowe poświęcone obchodom rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  Na jednej z nich, przygotownej przez Urząd Miejski w Przemyślu,  znalazły sie również materiały archiwalne z zasobu przemyskiego archiwum, prezentujące m.in. afisze z listopada 1918 r. zawierające informacje skierowane do mieszkańców miasta od nowych oraganów  władzy, w tym m.in. Polskiej Rady Narodowej w Przemyślu.

Czytaj więcej o: Wystawa "100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę"