Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Przejdź do - Plakat%20świąteczny

Zimowo - świąteczne klimaty w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu

16 grudnia 2015

Zapraszamy Państwa do obejrzenia wystawy „Zimowo - świąteczne klimaty w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu”.

Prezentujemy materiały dotyczące obchodów Bożego Narodzenia, Sylwestra, zimowych zabaw, zgromadzone w wielu zespołach archiwalnych, m.in. w zespole akt: Afisze, plakaty i druki ulotne z terenu Przemyśla w zasobie APP, Zbiór szczątków zespołów z terenu miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego, Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu. Wystawa czynna w siedzibie APP do końca stycznia 2016 r., wstęp wolny.

Logo Polskie Radio Rzeszów

Czytaj więcej o: Zimowo - świąteczne klimaty w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu
Przejdź do - Przekazanie%20przez%20przez%20Pana%20Stanisława%20Barana%20do%20zasobu%20Archiwum%20Państwowego%20w%20Przemyślu%20księgi%20metrykalnej%20wyznania%20greckokatolickiego%20dla%20miejscowości%20Kobylnica%20Wołoska

Cenny dar dla Archiwum Państwowego w Przemyślu

13 listopada 2015

W dniu 10 listopada 2015 roku Pan Stanisław Baran zamieszkały w Berlinie przekazał w darze do zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu, księgę metrykalną wyznania greckokatolickiego odnalezioną i zabezpieczoną podczas remontu dachu cerkwi w miejscowości Kobylnica Wołoska. Wpisy w księdze sporządzone są w języku starocerkiewnoslowianskim i obejmują lata 1684-1758. Przekazanie daru nastąpiło w obecności Grzegorza Łanochy – Zastępcy Dyrektora Archiwum oraz Elżbiety Laska – Kierownika Oddziały Ewidencji i Przechowywania. Ofiarowana księga wzbogaci posiadany przez Archiwum Przemyskie ceny zbiór dokumentów kościoła greckokatolickiego i z pewnością spotka się z szerokim zainteresowaniem ze strony badaczy. Nabytek zostanie dołączony do zespołu nr 1728 - Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Kobylnicy Wołoskiej.

Czytaj więcej o: Cenny dar dla Archiwum Państwowego w Przemyślu

Zmiany w prawie archiwalnym

5 listopada 2015

Z dniem 1 listopada 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. poz. 566); tekst jednolity.
W związku z czym informujemy, że:
1. uchylone zostały następujące akty wykonawcze:
a) rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych,
b) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie postępowania z dokumentacją w komórkach organizacyjnych wykonujących zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa,
c) decyzja Nr 183/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia kontroli działalności archiwalnej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;
2. wchodzą w życie:
a) rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. poz. 1743),
b) rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny (Dz.U. poz. 1733).

Zachęcamy do zapoznania się z powyższymi przepisami.

Czytaj więcej o: Zmiany w prawie archiwalnym
Przejdź do - konferencja%20naukowa%20pt.%20Polacy%20w%20Królestwie%20Węgier%201939-1945

Konferencja naukowa pt. Polacy w Królestwie Węgier 1939-1945

12 października 2015

W dniu 9 października 2015 r. w siedzibie tutejszego Archiwum odbyła się konferencja naukowa pt. Polacy w Królestwie Węgier 1939-1945. Współorganizatorami przygotowanego przedsięwzięcia, obok Archiwum Państwowego w Przemyślu byli: Węgierski Instytut Kultury w Warszawie, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Przemyślu, Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Przemyślu oraz Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu mgr Anna Nowak. Obecnością oraz wygłoszonymi referatami zaszczycili nas: przedstawiciel Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk; dziennikarz, historyk dr Izabela Fac; przedstawiciel Archiwum Państwowego w Katowicach Bożena Husar; przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej Piotr Chmielowiec. Konferencję uświetniły również wystąpienia gości węgierskich: dra Jánosa Tischlera – Dyrektora Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie oraz Akosa Engelmayera - byłego Ambasadora Republiki Węgierskiej w Polsce, a także Tadeusza Selbiraka, autora otwartej w tym dniu wystawy pt. Węgry – czyj to sojusznik? Ciekawym akcentem konferencji były również wystąpienia osób, których historia rodzinna powiązała się z losami Polaków na Węgrzech w latach II wojny światowej: Pana Stanisława Frankowskiego oraz Pana Antoniego Trojanowskiego. Całość imprezy dopełniła ekspozycja stanowiąca akcent przemyski do losów Polaków na Węgrzech, na której prezentowane są materiały ze zbiorów APP, zbiorów bibliotecznych, a także stanowiące własność osób prywatnych: Pani dr Marty Trojanowskiej oraz Pana Zdzisława Jakubasa.

Wśród odbiorców konferencji znaleźli się uczniowie przemyskich szkół pod opieką Pani mgr Edyty Gajdy-Chorzępy (Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich) oraz pod opieką Pani mgr Ewy Wójcik oraz Pani mgr Doroty Rybczyńskiej (II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Morawskiego), lokalni regionaliści, historycy, przedstawiciele władz kościelnych, samorządowych. Przygotowana konferencja spotkała się z pozytywnym odbiorem, o czym świadczy wysoka frekwencja wśród przybyłych gości.

Dopełnieniem powyższego przedsięwzięcia był zorganizowany w dniu 10.10.2015 r. wyjazd na przejście graniczne w Budomierzu. Historię powstawiania przejścia oraz interesujące informacje z nim związane przedstawił funkcjonariusz Straży Granicznej.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia wystawy autorstwa Krystyny i Tadeusza Selbiraków „Węgry – czyj to sojusznik?” uzupełnionej ekspozycją przygotowaną przez tutejsze Archiwum. Wystawa czynna będzie do dnia 30 listopada 2015 r., w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-15.00, w siedzibie Archiwum Państwowego w Przemyślu.

Czytaj więcej o: Konferencja naukowa pt. Polacy w Królestwie Węgier 1939-1945
Przejdź do - Dyplom

PW Kultura+

12 października 2015

W czwartek 1 października 2015 r. w siedzibie Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie odbyła się uroczystość podsumowująca realizację pięcioletniego Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet Digitalizacja. W trakcie gali przedstawione zostały efekty działań prowadzonych w ramach programu w sektorach audiowizualnym, archiwalnym, bibliotecznym i muzealnym.

Podziękowanie zostało skierowane również do Archiwum Państwowego w Przemyślu za aktywny udział w tworzeniu i upowszechnianiu polskiego dziedzictwa kulturowego w ramach PW Kultura+, Priorytet Digitalizacja.

Czytaj więcej o: PW Kultura+
Przejdź do - Logo%20Skany%20On-Line

Informacja dla użytkowników bazy skany-online

2 października 2015

Prezentujemy kolejne materiały archiwalne, zdigitalizowane w Pracowni Digitalizacji Archiwum Państwowego w Przemyślu. Pochodzą one z zespołu 129 Akta miasta Przemyśla. Są to cenne dyplomy pergaminowe i dokumenty papierowe oznaczone sygnaturami od 1D do 124D (112 dokumentów). Najstarszym z nich jest dokument z 1405 roku (sygn. 117D), najmłodsza jest zaś bulla papieża Grzegorza XVI z roku 1834 (sygn. 116D). Znajdujące się w zespole dokumenty były wydawane przez królów polskich, władze miejskie Przemyśla, cechy przemyskie, biskupów przemyskich, papieży i cesarzy oraz innych wystawców. Ich odbiorcami było głównie miasto Przemyśl i jego mieszkańcy. Wśród nadań znajdują się także statuty oraz przywileje nadawane przemyskim cechom rzemieślniczym. Wiele dokumentów zostało wystawionych przez kancelarie obce.

Część dokumentów została opublikowana w wydawnictwie Akta Grodzkie i Ziemskie oraz w książce Mojżesza Schorra Żydzi w Przemyślu do końca XVIII wieku, Lwów 1903.

Regesty oraz opisy dokumentów znajdują się w wydawnictwach: J. Smołka, Katalog Archiwum Aktów Dawnych Miasta Przemyśla, Przemyśl 1927 oraz J. Krochmal, Akta miasta Przemyśla, t. II (1356-1389) 1402-1944 (1945-1983), Przemyśl 2000.

Wszystkie skany można obejrzeć pod adresem internetowym www.przemysl.ap.gov.pl/skany/

Czytaj więcej o: Informacja dla użytkowników bazy skany-online