Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Komunikat Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

10 maja 2011

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 r.

Dokument Strategii powstał w odpowiedzi na jedno z kluczowych wyzwań rozwojowych, zidentyfikowanych w Raporcie „Polska 2030” - przygotowanym przez Zespół Doradców Strategicznych Premiera RP. Zakres merytoryczny dokumentu został zdefiniowany w Planie uporządkowania strategii rozwoju z dnia 24 listopada 2009 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest koordynatorem Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (SRKS), będącej dokumentem międzyresortowym.

W Strategii kapitał społeczny rozumiany jest jako, wynikająca z zaufania oraz obowiązujących norm i wzorów postępowania, zdolność do mobilizacji i łączenia zasobów, która sprzyja kreatywności oraz wzmacnia wolę współpracy i porozumienia w osiąganiu wspólnych celów.

Ze względu na szeroki zakres pojęcia kapitału społecznego, SRKS jest dokumentem horyzontalnym i wieloaspektowym, a jego przygotowanie wymagało współpracy i zaangażowania wielu partnerów. W prace zaangażowani byli przedstawiciele różnych resortów, sektorów i środowisk, mających wpływ na wzmacnianie kapitału społecznego - wśród których znaczącą rolę należy przypisać organizacjom obywatelskim.

Czytaj więcej o: Komunikat Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ogłoszenie

9 lutego 2011

Archiwum Państwowe w Przemyślu  informuje, iż z dniem 1 marca 2011 roku zaprzestaje przyjmowania wpłat gotówkowych, przekazów pocztowych oraz czeków.

Wszelkie płatności za usługi świadczone przez Archiwum oraz za wydawnictwa winny być wnoszone wyłącznie na rachunek bankowy Archiwum.

Szczegółowymi informacjami służą Państwu nasi pracownicy.

Jednocześnie przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie
Przejdź do - Zaproszenie

Spotkanie z autorem książki Herby Rzeczypospolitej

12 listopada 2009

Dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu oraz Zarząd Przemyskiego Towarzystwa Archiwistycznego „Archiwariusz” serdecznie zapraszają w dniu 27 listopada 2009 r. o godz. 11.00 w siedzibie tutejszego Archiwum na spotkanie z autorem książki „Herby Rzeczypospolitej” Andrzejem Brzeziną Winiarskim.

Spotkaniu towarzyszyć będzie prezentacja Herbarza m.in. kolekcja obrazów olejnych na płótnie z wizerunkami herbów oraz promocja i sprzedaż książki "Herby Rzeczypospolitej".

Czytaj więcej o: Spotkanie z autorem książki Herby Rzeczypospolitej

Powszechna Organizacja "Służba Polsce"

26 kwietnia 2009

Archiwum Państwowe w Przemyślu - O. III Informacji i Udostępniania informuje zainteresowanych otrzymaniem poświadczenia odbycia służby w ramach Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" celem przedłożenia w ZUS-ie lub ubiegania się o rekompensatę wg. projektu ustawy z 2005 r. o świadczeniu pieniężnym i innych uprawnieniach przysługujących osobom, które przymusowo wcielono do Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" że:

  1. AP w Przemyślu przechowuje niekompletne materiały archiwalne wytworzone przez Powszechną Organizację "Służba Polsce" z terenu byłego województwa rzeszowskiego.
  2. W przypadku powołania lub odbycia służby poza terenem b. województwa rzeszowskiego należy zwrócić się do właściwego terytorialnie Archiwum Państwowego. Lista archiwów dostępna na stronie www.archiwa.gov.pl.
  3. W AP w Przemyślu został uruchomiony punkt informacyjny, w którym zainteresowani mogą składać podania i uzyskiwać dodatkowe informacje (hol na parterze).
  4. Istnieje możliwość samodzielnego wyszukiwania potrzebnych danych w aktach bezpośrednio w pracowni naukowej tutejszego Archiwum.
  5. Czas realizacji kwerend dotyczących PO "SP" uległ wydłużeniu z uwagi na bardzo duży napływ podań od petentów.
Czytaj więcej o: Powszechna Organizacja "Służba Polsce"

Czas realizacji kwerend

1 grudnia 2008

Archiwum Państwowe w Przemyślu zawiadamia, że obecnie czas realizacji kwerend genealogicznych uległ znacznemu wydłużeniu (maksymalnie do 3 miesięcy), które spowodowane jest ogromną ilością kwerend urzędowych.

W związku z tym prosimy zainteresowanych poszukiwaniami genealogicznymi o cierpliwość związaną z oczekiwaniem na naszą odpowiedź. Informujemy, że kwerendy będą realizowane sukcesywnie w kolejności wpływu w formie usługi płatnej, której wartość można oszacować na podstawie cennika usług archiwalnych.

Archiwum Państwowe w Przemyślu zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji prywatnych poszukiwań genealogicznych.

Czytaj więcej o: Czas realizacji kwerend