Jesteś tutaj: Start / Wystawy

Wystawy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Przemyśl na starej pocztówce ze zbiorów Archiwum Państwowego w Przemyślu

Przemyśl na starej pocztówce ze zbiorów Archiwum Państwowego w Przemyślu

13 kwietnia 2015

W Archiwum Państwowym w Przemyślu znajdują się pokaźne zbiory źródeł ikonograficznych. Zaliczają się do nich kartki pocztowe, które przechowywane są przede wszystkim w zbiorze archiwalnym Nr 1591 – Zbiór pocztówek w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu. Na koniec roku 2014 zbiór obejmował 1651 jednostek archiwalnych z okresu 1897–2010 pogrupowanych w kilkunastu działach.
Największą grupę w omawianym zbiorze stanowią pocztówki krajoznawcze dotyczące Przemyśla (z podziałem na dwa okresy chronologiczne do 1945 roku oraz po 1945 roku do czasów współczesnych), które jako pierwsze pragniemy zaprezentować w formie wirtualnej. Pocztówki o tematyce przemyskiej stanowią cenne świadectwo wyglądu miasta na przełomie wieków. Odtwarzają zarówno widoki ogólne miasta, jak i ich fragmenty: ulice, place, pomniki, kościoły, zabytkowe budowle, gmachy użyteczności publicznej. Można na ich podstawie odtworzyć wygląd budynków, prześledzić kolejne zmiany w stosunkowo długim okresie, czy zaobserwować postęp zabudowy poszczególnych ulic i placów.
Korespondencja pocztówek przemyskich (j. polski, j. niemiecki, j. czeski, j. węgierski) wskazuje na fakt, iż Przemyśl zamieszkiwany był przez przedstawicieli wielu narodowości.
Pocztówki znajdują się również w innych zespołach i zbiorach m. in. w zbiorze korespondencji z okresu I wojny światowej (ponad 3000 jednostek) oraz spuściznach rodzin i osób prywatnych.

Przejdź do - Jednostka Strzelecka 2009 kontynuatorką patriotycznych tradycji Związku Strzeleckiego i XXV Drużyny Strzeleckiej w Przemyślu

Jednostka Strzelecka 2009 kontynuatorką patriotycznych tradycji Związku Strzeleckiego i XXV Drużyny Strzeleckiej w Przemyślu

29 października 2014

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy zatytułowanej ”Jednostka Strzelecka 2009 kontynuatorką patriotycznych tradycji Związku Strzeleckiego i XXV Drużyny Strzeleckiej w Przemyślu”, której uroczyste otwarcie nastąpi w dniu 7 listopada 2014 r. o godz. 13.oo w siedzibie naszego Archiwum.

Wystawie będzie towarzyszyć spotkanie autorskie (godz.14.oo) oraz promocja książki „Jednostka Strzelecka 2009 im. gen. bryg. Andrzeja Galicy przy II Liceum Ogólnokształcącym. Przeszłość i kształtowanie teraźniejszości” .

Eksponowane na wystawie materiały archiwalne z zasobu Przemyskiego Archiwum wzbogacone zostały o archiwalia ze zbiorów Centralnego Archiwum Wojskowego i Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie, Jednostki Strzeleckiej 2009 im. gen. bryg. A. Galicy działającej przy II LO w Przemyślu, a także ze zbiorów prywatnych Pani Haliny Humnickiej.

Wystawa jest elementem obchodów jubileuszu 20 – lecia Jednostki Strzeleckiej 2009 im. gen. bryd. Andrzeja Galicy w Przemyślu.

Gorąco zachęcamy do udziału w uroczystości, a także do zwiedzania wystawy po jej otwarciu.

Przejdź do - Wystawa pt. Kochali Ojczyznę i walczyli o wolność Polski

Wystawa pt. Kochali Ojczyznę i walczyli o wolność Polski

17 października 2014

Archiwum Państwowe w Przemyślu zaprasza w dniu 20 października 2014 r. o godz. 10.00 na otwarcie wystawy pt. Kochali Ojczyznę i walczyli o wolność Polski. Wojenna emigracja we Francji z Archiwum Stanisława Łuckiego 1939-1989. Gościem Honorowym wystawy będzie dr Anna Łucka, małżonka Stanisława Łuckiego. Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie spotkanie naukowe z udziałem dr Anny Łuckiej, dr. Tadeusza Krawczaka, dyrektora Archiwum Akt Nowych  oraz dr. Henryka Piskunowicza, historyka, pracownika naukowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Stanisław Łucki ur. 3 V 1917 r. w Kutach, zm. 28 I 2013  r. w Paryżu, magister prawa, kombatant, działacz społeczny i polityczny. Do wybuchu II wojny światowej związany ze Lwowem, gdzie studiował prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Tam także zaangażował się w działalność  Stronnictwa Narodowego. W latach 1942-1944 uczestniczył w tworzeniu polskiej sieci wywiadowczej F2 w Londynie i Paryżu. Działał w życiu polonijnym we Francji.

Archiwum Stanisława Łuckiego zawiera dokumenty, korespondencję, prasę i fotografie dokumentujące m.in. działalność sieci wywiadowczej F2 oraz polskich organizacji i  instytucji emigra­cyjnych z lat 40. i 50. Materiały Stanisława Łuckiego zostały przekazane przez dr Annę Łucką do Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Uro­czys­tość ta mia­ła miejsce w dniu 26 IX 2013 r. w gmachu Sej­mu Rzeczypos­po­litej Polskiej. Wystawa została opracowana  i  przy­gotowana przez pracowni­ków Archi­wum Akt Nowych w War­sza­wie, a jej inauguracja odbyła się 25 XI 2013 r. Latem br. była także eksponowana w Archiwum Państwowym w Lublinie.

Przejdź do - Działania wojenne w Twierdzy Przemyśl a życie codzienne mieszkańców Przemyśla i regionu w latach 1914-1918

Działania wojenne w Twierdzy Przemyśl a życie codzienne mieszkańców Przemyśla i regionu w latach 1914-1918

25 sierpnia 2014

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy w dniu 5 września 2014 r. o godzinie 14.00 na otwarcie wystawy „Działania wojenne w Twierdzy Przemyśl a życie codzienne mieszkańców Przemyśla i regionu w latach 1914-1918”.

Projekt wystawienniczy dofinasowany ze środków Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Pragniemy przedstawić Państwu materiały archiwalne ukazujące problemy dnia codziennego z jakimi stykali się mieszkańcy w obliczu oblężenia Twierdzy. Informacje te zawarte są przede wszystkim na afiszach i plakatach, a także we wspomnieniach osób żyjących w tym okresie. Pokazane zostaną także dokumenty traktujące o organizacji pomocy dla osób poszkodowanych skutkami wojny.

Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie promocja wydanego przez tutejsze Archiwum albumu zatytułowanego „Wojenna skrzynka pocztowa”.

Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu.

Przejdź do - Wśród rodzinnych pamiątek...

Wśród rodzinnych pamiątek...

2 czerwca 2014

Archiwum Państwowe w Przemyślu w dniu 7 czerwca (sobota) zaprasza na obchody Międzynarodowego Dnia Archiwów. W tym dniu pracownia naukowa Archiwum będzie czynna od godz. 10.00 do 16.00. W programie: wystawa „Wśród rodzinnych pamiątek...” - wystawa wybranych archiwaliów rodzinnych z zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu, konsultacje i porady dotyczące prowadzenia poszukiwań genealogicznych, porady dotyczące zabezpieczania dokumentów w warunkach domowych i nie tylko. Ekspozycję „Wśród rodzinnych pamiątek...” prezentujemy od 7 czerwca do 31 lipca 2014 r., w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.30 w sali wystawowej (I piętro) Archiwum Państwowego w Przemyślu.

Przejdź do - Wystawa fotograficzna

Wystawa fotograficzna

30 kwietnia 2014

Archiwum Państwowe w Przemyślu zaprasza w dniu 30 IV 2014 r. o godz. 14.00 na otwarcie wystawy fotograficznej autorstwa Józefa Rybczyńskiego pt. ŚWIĘTEMU JANOWI PAWŁOWI II W HOŁDZIE „WYCIECZKA KAJAKOWA Ks. bpa KAROLA WOJTYŁY SANEM Z PRZEMYŚLA DO LEŻAJSKA 19-22 LIPCA 1958 r."

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-03-24
Data publikacji:2015-03-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:20522