"Pomoc Żydom podczas II wojny światowej w świetle źródeł archiwalnych. Zbiór studiów"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

26 kwietnia 2022

Publikacja "Pomoc Żydom podczas II wojny światowej w świetle źródeł archiwalnych. Zbiór studiów" pod red. dr hab. Anny Krochmal  jest pokłosiem międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w Przemyślu w dniach 17–18 października 2018 r.  Zamieszczone w książce teksty stanowią rozszerzone wersje referatów wygłoszonych w jej trakcie. Jak czytamy we wstępie, celem konferencji była " prezentacja bogatych zasobów źródłowych do zagadnienia pomocy ludności żydowskiej, rozproszonych w wielu instytucjach pamięci w kraju i zagranicą. Intencją organizatorów było również przypomnienie ogromnego wkładu archiwów państwowych i ich pracowników w prace prowadzone w ramach wieloletniego projektu naukowo-badawczego pod nazwą: Index Polaków represjonowanych za pomoc Żydom w latach II wojny światowej. Głównym celem tego przedsięwzięcia było zbadanie skali niemieckich represji wobec Polaków i obywateli polskich innych narodowości pomagających Żydom w czasie okupacji oraz upamiętnienie tych osób. W wyniku kwerend przeprowadzonych w ponad 100 ośrodkach w Polsce i zagranicą zgromadzono dane o ponad 6 tys. obywateli polskich, poddanych różnego typu represjom za wsparcie udzielone ich żydowskim sąsiadom.(...) W konferencji wzięli udział historycy i archiwiści z Polski i Ukrainy. Zgromadziła ona łącznie ponad 100 uczestników. Spotkanie to było okazją do ponownej refl eksji nad tragicznymi wydarzeniami okresu wojny, jak też do inspirującej do dalszych prac badawczych debaty. Referenci reprezentowali ośrodki naukowe oraz instytucje archiwalne w Polsce (Gdańsk, Katowice,Przemyśl, Rzeszów, Szczecin, Warszawa) i na Ukrainie (Iwanofrankowsk, Kijów,Lwów, Tarnopol). Organizatorem wydarzenia było Archiwum Państwowew Przemyślu we współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i Państwową Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu".

Pomoc Żydom podczas II wojny światowej w źródłach archiwalnych. Zbiór studiów, pod red. Anna Krochmal; Archiwum Państwowe w Przemyślu, Przemyśl 2021; s. 166;  ISBN 978-83-88172-84-7

Galeria

  • Powiększ zdjęcie okładka publikacji

    okładka publikacji

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-04-26
Data publikacji:2022-04-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Bobowska-Hryniewicz
Liczba odwiedzin:339