Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Najnowsze aktualności

Przejdź do - Skany%20ON-LINE

Informacja dla użytkowników bazy skany-online

20 maja 2022

Na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Przemyślu zostały opublikowane reprodukcje kolejnych materiałów archiwalnych. Łącznie opublikowanych zostało 57425 (608 j.a.) skanów pochodzących z 14 zespołów archiwalnych. Wszystkie skany można obejrzeć pod adresem internetowym przemysl.ap.gov.pl/skany/

 

Czytaj więcej o: Informacja dla użytkowników bazy skany-online
Przejdź do -

Patroni Roku 2022 - Zapraszamy do udziału w konkursach!

6 maja 2022

Maria Grzegorzewska, Maria Konopnicka, Ignacy Łukasiewicz, Józef Mackiewicz, Wanda Rutkiewicz, Józef Wybicki oraz Romantyzm Polski są Patronami Roku 2022. Podejmując okolicznościowe uchwały, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował o uhonorowaniu wybitnych postaci oraz epoki, która określiła naszą narodową tożsamość.

Chcą upowszechnić wiedzę dotyczącą tych osób oraz miejsc związanych z ich upamiętnieniem pragniemy zaprosić uczniów szkół podstawowych Przemyśla oraz powiatu przemyskiego do udziału w dwóch konkursach poświęconych Patronom Roku 2022.

Proponujemy dwie formy prac: prezentację multimedialną oraz plakat.

Na laureatów czekają nagrody, które zostaną wręczone 9 czerwca 2022 r., podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów.

Serdecznie zachęcamy do udziału!

Czytaj więcej o: Patroni Roku 2022 - Zapraszamy do udziału w konkursach!
Przejdź do - Ucznowie%20klasy%20III%20Niepubliczne%20Szkoły%20Podstawowej%20im.%20I.%20Newtona%20w%20Przemyślu%20podczas%20zajęć%20w%20Archiwum

Wspólnie z uczniami poznajemy historię Przemyśla

29 kwietnia 2022

W dniu dzisiejszym odwiedzili nas ucznowie klasy III Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. I. Newtona w Przemyślu. Podczas zajęć uczestnicy zapoznali się z Archiwum Państwowym w Przemyślu, a następnie zgłębiali historię naszego miasta zawartą w przemyskich legendach oraz dokumentach z naszego zasobu. Przedwojenne pocztówki stały sie ciekawym materiałem umożliwiającym przybliżenie walorów miasta oraz aktywnego uczestnicta młodzieży w zajęciach, która z zaciekawieniem próbowała odgadnąć umieszczone na nich ulice. Puzzle przedstawiające wybrane miejsce w mieście były doskonałym przerywnikiem w zajęciach, wzbudzającym dodatkowowo zdrową rywalizację między grupami.  Na zakończenie uczniowie zapoznali się z wystawą, na której ukazane zostały m.in. zniszczenia miasta podczas II wojny światowej.

Czytaj więcej o: Wspólnie z uczniami poznajemy historię Przemyśla
Przejdź do - Wystawa%20on-line%20

Wystawa on-line "Tanecznym krokiem. W archiwalnym dokumencie"

26 kwietnia 2022

Zapraszamy do obejrzenia naszej wystawy przygotowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca, którego obchody przypadają 29 kwietnia. Święto ustanowione zostało w roku 1982 przez Komitet Tańca Międzynarodowego Instytutu Teatralnego. Taniec od pokoleń łączy ludzi, wzbudza wiele pozytywnych emocji, pozwala wyrażać nasze uczucia. Przezentowana  wystawa on-line przedstawia materiały z zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu nawiązujące do tematyki tańca.

Czytaj więcej o: Wystawa on-line "Tanecznym krokiem. W archiwalnym dokumencie"
Przejdź do - Maluchy%20z%20Przedszkola%20KAMON

Wycieczka maluchów z Przedszkola KAMON

26 kwietnia 2022

Dziś nasze Archiwum zwiedzały maluchy z Przedszkola KAMON. Archiwalne magazyny kryły szereg tajemnic do zbadania, a wśród nich staropolskie dokumenty opatrzone królewskimi pieczęciami. Mali odkrywcy poznali także miejsce, w którym powstają nasze wydawnictwa, co zmotywowało ich do zadania szeregu trudnych pytań naszym drukarzom.

Czytaj więcej o: Wycieczka maluchów z Przedszkola KAMON
Przejdź do - okładka%20publikacji

"Pomoc Żydom podczas II wojny światowej w świetle źródeł archiwalnych. Zbiór studiów"

26 kwietnia 2022

Publikacja "Pomoc Żydom podczas II wojny światowej w świetle źródeł archiwalnych. Zbiór studiów" pod red. dr hab. Anny Krochmal  jest pokłosiem międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w Przemyślu w dniach 17–18 października 2018 r.  Zamieszczone w książce teksty stanowią rozszerzone wersje referatów wygłoszonych w jej trakcie. Jak czytamy we wstępie, celem konferencji była " prezentacja bogatych zasobów źródłowych do zagadnienia pomocy ludności żydowskiej, rozproszonych w wielu instytucjach pamięci w kraju i zagranicą. Intencją organizatorów było również przypomnienie ogromnego wkładu archiwów państwowych i ich pracowników w prace prowadzone w ramach wieloletniego projektu naukowo-badawczego pod nazwą: Index Polaków represjonowanych za pomoc Żydom w latach II wojny światowej. Głównym celem tego przedsięwzięcia było zbadanie skali niemieckich represji wobec Polaków i obywateli polskich innych narodowości pomagających Żydom w czasie okupacji oraz upamiętnienie tych osób. W wyniku kwerend przeprowadzonych w ponad 100 ośrodkach w Polsce i zagranicą zgromadzono dane o ponad 6 tys. obywateli polskich, poddanych różnego typu represjom za wsparcie udzielone ich żydowskim sąsiadom.(...) W konferencji wzięli udział historycy i archiwiści z Polski i Ukrainy. Zgromadziła ona łącznie ponad 100 uczestników. Spotkanie to było okazją do ponownej refl eksji nad tragicznymi wydarzeniami okresu wojny, jak też do inspirującej do dalszych prac badawczych debaty. Referenci reprezentowali ośrodki naukowe oraz instytucje archiwalne w Polsce (Gdańsk, Katowice,Przemyśl, Rzeszów, Szczecin, Warszawa) i na Ukrainie (Iwanofrankowsk, Kijów,Lwów, Tarnopol). Organizatorem wydarzenia było Archiwum Państwowew Przemyślu we współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i Państwową Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu".

Pomoc Żydom podczas II wojny światowej w źródłach archiwalnych. Zbiór studiów, pod red. Anna Krochmal; Archiwum Państwowe w Przemyślu, Przemyśl 2021; s. 166;  ISBN 978-83-88172-84-7

Czytaj więcej o: "Pomoc Żydom podczas II wojny światowej w świetle źródeł archiwalnych. Zbiór studiów"