INFORMACJA O WYBORZE OFERTY DAK.26.13.2020

29 października 2020

Przemyśl, dnia 29.10.2020 r.

Znak sprawy: DAK.26.13.2020

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Archiwum: Archiwum Państwowe w Przemyślu, z siedzibą przy ul. Lelewela 4, reprezentowane przez Dyrektora Archiwum

NIP: 795-10-47-387; Regon: 000687623; tel. (16) 670-35-38;

e-mail: archiwum@przemysl.ap.gov.pl

 

informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty

 

  1. wykonanie robót budowlanych pn. „Wymiana instalacji odgromowej w budynku Archiwum Państwowego” , przy ul. Lelewela 4 położonym na terenie działki nr 1060, obręb 205,”

 

w trybie zapytania o cenę

- OFERTA 1: PSTRYCZEK ELEKTRYCZEK Joanna Biesiadecka ul. Szkolna 15/10,  39-200 Dębica

za cenę

netto:  53 840,00 zł (słownie; pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści złotych 00/100)

brutto: 66 223,20 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote 20/100)

 

OFERTA 2: F.U.H. SELTECH Grzegorz Szabarkiewicz ul. Siemiradzkiego 6A/54,  37-700 Przemyśl

za cenę

netto: zwolniony z podatku VAT

brutto: 25 209,24 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście dziewięć złotych 24/100)

 

         

i za najkorzystniejszą uznał ofertę:

Firmy:  F.U.H. SELTECH Grzegorz Szabarkiewicz ul. Siemiradzkiego 6A/54,                        37-700 Przemyśl

za cenę

netto: zwolniony z podatku VAT

brutto: 25 209,24 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście dziewięć złotych 24/100)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-10-29
Data publikacji:2020-10-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sebastian Jaśkiewicz
Liczba odwiedzin:1628