Zapraszamy na prezentację publikacji

13 października 2022

21 października br. o godz. 11.00 odbędzie się prezentacja publikacji pod redakcją dr hab. Anny Krochmal pt. "Pomoc Żydom podczas II wojny światowej w źródłach archiwalnych. Zbiór studiów".

Publikacja stanowi pokłosie międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w Przemyślu w dniach 17–18 października 2018 r. Jej celem była prezentacja bogatych zasobów źródłowych do zagadnienia pomocy ludności żydowskiej, rozproszonych w wielu instytucjach pamięci w kraju i zagranicą. W konferencji wzięli udział historycy i archiwiści z Polski i Ukrainy. Spotkanie to było okazją do ponownej refleksji nad tragicznymi wydarzeniami okresu wojny, jak też do inspirującej do dalszych prac badawczych debaty. Referenci reprezentowali ośrodki naukowe oraz instytucje archiwalne w Polsce i na Ukrainie. Zamieszczone w książce teksty stanowią rozszerzone wersje referatów wygłoszonych w trakcie konferencji.

Intencją organizatorów było również przypomnienie ogromnego wkładu archiwów państwowych i ich pracowników w prace prowadzone w ramach wieloletniego projektu naukowo-badawczegopod nazwą: Index Polaków represjonowanych za pomoc Żydom w latach II wojny światowej. Głównym celem tego przedsięwzięcia było zbadanie skali niemieckich represji wobec Polaków i obywateli polskich innych narodowości pomagających Żydom w czasie okupacji oraz upamiętnienie tych osób. W wyniku kwerend przeprowadzonych w ponad 100 ośrodkach w Polsce i zagranicą zgromadzono dane o ponad 6 tys. obywateli polskich, poddanych różnego typu represjom za wsparcie udzielone ich żydowskim sąsiadom. (cyt. ze wstępu do publikacji; dr hab. Anna Krochmal)

Program:

- przywitanie przybyłych gości przez Elżbietę Laskę, dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu

- prezentacja publikacji przez dr hab. Annę Krochmal

- dyskusja

- poczęstunek

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-10-13
Data publikacji:2022-10-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Bobowska-Hryniewicz
Liczba odwiedzin:598