Rocznik Historyczno-Archiwalny

W 1979 roku ukazał się pierwszy numer „Rocznika Historyczno-Archiwalnego” (ISSN 1232-7263). Było to wówczas pierwsze regionalne pismo archiwalne w Polsce. Jego wydawcą jest Archiwum Państwowe w Przemyślu. „Rocznik” powstał z inicjatywy dr. Zdzisława Koniecznego, dyrektora Archiwum, który był redaktorem naczelnym tomów 1-10 (do 1995 r.). Następne tomy T. 11-22 (do 2012) ukazywały się pod redakcją kolejnego dyrektora Archiwum, Bogusława Bobusi. Od T. 23 (2013) Redaktorem Naczelnym czasopisma była Małgorzata Anna Nowak, dyrektor Archiwum. Natomiast od tomu 25 Redaktorem Naczelnym jest Elżbieta Laska, obecna dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu.

Zadaniem czasopisma jest popularyzowanie wiedzy o archiwach Polski południowo-wschodniej oraz prezentowanie wyników badań nad historią regionu. Poszczególne tomy „Rocznika” są podzielone na następujące działy: Historia, Archiwistyka, Źródła, Kronika, Recenzje i omówienia.

ISSN 1232-7263

ISSN 2956-3097 (wersja on-line)

Artykuły

Rocznik historyczno-Archiwalny, t. 25

2 września 2022

Misja czasopisma

27 lipca 2021

„Rocznik Historyczno—Archiwalny” to czasopismo, na łamach którego publikowane są  teksty z zakresu historii, że szczególnym uwzględnieniem dziejów regionu, artykuły poświęcone archiwistyce, prezentowane są źródła archiwalne, recenzje
i omówienia, a także informacje z zakresu działalności Archiwum Państwowego w Przemyślu.

Dla Autorów

27 lipca 2021

Rada Naukowa

27 lipca 2021

Rada Naukowa:

prof. dr hab. Zdzisław Budzyński,

dr hab. Anna Łosowska,

dr hab. Anna Krochmal,

prof. dr hab. Jerzy Motylewicz,

dr hab. Ihor Smutok

Recenzenci

27 lipca 2021

dr Andrzej Gliwa,

dr Jacek Krochmal,

dr hab. Beata Lorens,

dr Konrad Rzemieniecki

Procedura recenzyjna

27 lipca 2021

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-09-01
Data publikacji:2016-09-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sebastian Jaśkiewicz
Liczba odwiedzin:27839