Dane Statystyczne

Archiwariusze miejscy w latach 1874-1951

Lp.

Imię i nazwisko

Lata

Praca w Archiwum

1

Mieczysław Błażowski

1853-po 1894

1874-1877

2

Anatol Lewicki

1841-1899

1877-1879

3

Leopold Hauser

1844-1907

1879-1882

4

Michał Kozłowski

1822-1897

1888

5

Franciszek Zych

1853-po 1921

1889-1910

6

Kazimierz Górski

1851-1910

1889-1910

7

Tadeusz Troskolański

1866-1926

1911-1916

8

Maria Polaczkówna

1878-1944

1917-1920

9

Jan Smołka

1882-1946

1920-1946

10

Kazimierz Arłamowski

1900-1982

1947-1951

Dyrektorzy i kierownicy Archiwum w latach 1952-2018

Lp.

Imię i nazwisko

Lata

1

Kazimierz Arłamowski

1952-1970

2

Wanda Kaput

1970-1973

3

Aurelia Dziedziuk

1973-1976

4

Zdzisław Konieczny

1976-1996

5

Bogusław Bobusia

1996-2013

6

Małgorzata Anna Nowak

2014-2018

7

Elżbieta Laska

2019-nadal

Wzrost liczby woluminów w bibliotece Archiwum w latach 1910-2008

Rok

Liczba woluminów

Rok

Liczba woluminów

1910

152

1991

13 072

1951

74

1992

13 635

1975

3 636

1993

14 383

1976

4 147

1994

14 059

1977

6 115

1995

15 621

1978

6 892

1996

16 069

1979

6 892

1997

16 964

1980

7 311

1998

17 856

1981

7 837

1999

18 972

1982

8 343

2000

19 775

1983

8 744

2001

21 193

1984

9 179

2002

22 239

1985

9 993

2003

23 416

1986

10 749

2004

24 418

1987

11 215

2005

25 085

1988

11 646

2006

26 360

1989

12 132

2007

27 952

1990

12 771

2008

28 889

Źródło: Sprawozdania statystyczne: WAP w Rzeszowie z siedzibą w Przemyślu,
OT Przemyślu, WAP w Przemyślu, AP w Przemyślu;
Aktualizacja od roku 2000 – sprawozdania roczne APP w Przemyślu.

Zasób Archiwum Państwowego w Przemyślu w latach 1951-2008

ROK

OGÓŁEM

Z tego opracowano

zespołów

m.b.

jednostek

zespołów

m.b.

jednostek

1951

3

72

X

X

X

X

1955

655

1 059

X

193

312

X

1960

810

2 084

X

510

1 094

X

1965

716

2 145

86 379

223

X

40 318

1970

734

2 123

93 201

392

953

55 893

1975

775

2 068

112 152

413

1 114

72 355

1980

907

2 605

151 556

553

1 289

82 974

1985

1 007

2 734

166 491

488

638

40 007

1990

1 366

3 078

211 112

1 054

1 106

69 811

1995

1 495

3 292

260 369

1 256

1 347

117 311

2000

1 579

3 267

331 624

1 305

1 528

138 259

2005

1 864

3 632

426 997

1 452

1 621

154 969

2008

2 187

3 866,75

477 712

1 525

1 681,45

159 118

X – brak danych
Źródło: Sprawozdania statystyczne: WAP w Rzeszowie z siedzibą w Przemyślu,
OT Przemyślu, WAP w Przemyślu, AP w Przemyślu

Struktura zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu

Kategoria zespołu

liczba zespołów

j.a.

m.b

A1

165

121868

729,57

A2

534

226517

1836,12

A3

1486

124418

1158,20

A1 – wszystkie zespoły, których początkowe daty skrajne rozpoczynają się przed końcem XVIII w.: zbiory i kolekcje fotograficzne i kartograficzne
A2 – zespoły akt władz państwowych, kościelnych, sądowych, partii politycznych i stowarzyszeń szczebla regionalnego; akta miast wytworzone w XIX i w 1 połowie XX w.;akta stanu cywilnego i metrykalne; zespoły akt instytucji i przedsiębiorstw mających szczególne znaczenie dla historii miasta i regionu
A3 – pozostałe zespoły z okresu XIX i XX w.

Klasyfikacja zespołów archiwalnych

KLASYFIKACJA

Liczba zespołów

Procent liczby zespołów

administracja ogólna

414

14,98%

administracja specjalna

182

6,58%

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

426

15,41%

wojsko i organizacje paramilitarne

96

3,47%

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

134

4,85%

instytucje wyznaniowe

141

5,10%

cechy, związki rzemieślnicze

15

0,54%

samorząd gospodarczy

1

0,04%

związki zawodowe

50

1,81%

spółdzielczość

189

6,84%

instytucje finansowe

185

6,69%

instytucje gospodarcze

117

4,23%

stowarzyszenia i związki

62

2,24%

partie polityczne i podległe organizacje, ruchy społeczne

280

10,13%

instytucje nauki i oświaty

305

11,03%

instytucje kultury

7

0,25%

instytucje ochrony zdrowia i opieki społecznej

19

0,69%

archiwa rodzinno-majątkowe

9

0,33%

archiwa prywatne i spuścizny

44

1,59%

zbiory i kolekcje

88

3,18%

Raport – wg rodzaju materiałów archiwalnych

RODZAJ MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH

j.a.

mb.

aktowe materiały archiwalne

371417

3395,77

dokumentacja techniczna

29589

270,84

dokumenty pergaminowe i papierowe

561

10,25

filmy

22

0,00

fotografia

43743

8,50

inne

103

0,67

kartografia

23238

34,95

nagrania

4242

2,74

pieczęcie

14

0,01

RAZEM

472929

3723,73

Raport materiałów archiwalnych wg ich rodzaju w jednostkach archiwalnych

Raport materiałów archiwalnych wg ich rodzaju w metrach bieżących

Udostępnianie archiwaliów w latach 1952-2008

Rok

Osób odwiedzających pracownię naukową

Odwiedzin

w pracowni

Udostępniono

j.i.

Ogółem

W tym z zagranicy

1952

3

x

13

1956

10

19

113

1961

51

183

1 585

1966

38

191

430

1971

54

137

572

1976

79

1

209

781

1981

66

2

332

912

1986

51

188

1 028

1991

105

4

464

2 384

1994

147

7

524

2 835

1995

134

4

629

2 762

1996

105

3

403

2 581

1997

226

18

926

6 391

1998

243

18

806

4 192

1999

238

18

935

4 731

2000

276

30

778

3 180

2001

353

36

1 738

4 604

2002

379

33

2 217

4 525

2003

439

58

2 284

5 218

2004

537

39

2 437

6 208

2005

521

64

2 750

6 494

2006

499

56

2 177

4 797

2007

580

66

1 515

6 231

2008

618

55

1 668

7 841

X – brak danych
Źródło: Sprawozdania statystyczne: WAP w Rzeszowie z siedzibą w Przemyślu,
OT Przemyślu, WAP w Przemyślu, AP w Przemyślu;
Aktualizacja od roku 2000 – sprawozdania roczne APP w Przemyślu.

Liczba użytkowników zasobu APP w latach 2005-2008

Liczba odwiedzin w pracowni w latach 2005-2008

Liczba udostępnionych jednostek w latach 2005-2008

Kwerendy przeprowadzone przez archiwum przemyskie w latach 1953-2008

Rok

Przeprowadzono kwerend

Kwerendy przeprowadzone dla użytkowników

ogółem

w tym naukowych

krajowych

zagranicznych

1953

5

x

5

x

1957

118

x

x

x

1962

573

x

488

85

1967

778

x

572

406

1972

492

x

349

143

1977

668

2

395

273

1982

465

429

36

1987

286

1

233

53

1992

1 216

3

1 156

60

1994

734

4

668

66

1995

679

577

102

1996

932

7

832

100

1997

822

3

735

87

1998

848

4

733

115

1999

963

2

825

138

2000

1 338

2

1 084

254

2001

2 872

2 539

333

2002

1 625

3

1 387

238

2003

3 033

6

2 717

316

2004

1 348

5

1 047

301

2005

1 191

3

956

235

2006

1 203

3

1 015

188

2007

2 399

46

2 188

211

2008

1 339

41

1 103

236

X – brak danych
Źródło: Sprawozdania statystyczne: WAP w Rzeszowie z siedzibą w Przemyślu, OT Przemyślu, WAP w Przemyślu, AP w Przemyślu; Aktualizacja od roku 2000– sprawozdania roczne APP w Przemyślu.

Kwerendy zrealizowane w 2005 r.

Kwerendy zrealizowane w 2006 r.

Kwerendy zrealizowane w 2007 r.

Kwerendy zrealizowane w 2008 r.

Wizytacje, lustracje i ekspertyzy w archiwach zakładowych podlegających nadzorowi Archiwum Państwowego w Przemyślu

Rok

Zakłady objęte nadzorem

Liczba przeprowadzonych przez Archiwum Państwowe w Przemyślu

kontroli

lustracji

ekspertyz

1954

259

138

-

69

1963

-

78

-

43

1968

-

31

-

2

1973

63

49

-

2

1978

-

49

-

22

1983

-

46

19

4

1988

140

128

-

-

1993

64

58

23

20

1994

59

59

25

11

1995

64

60

13

14

1996

98

73

10

7

1997

98

103

12

29

1998

94

94

21

39

1999

144

136

18

43

2000

140

138

12

32

2001

143

48

3

21

2002

204

34

5

36

2003

174

50

4

23

2004

186

91

4

35

2005

183

31

1

38

2006

183

53

1

23

2007

173

87

14

2008

174

29

15

17

Źródło: Sprawozdania statystyczne: WAP w Rzeszowie z siedzibą w Przemyślu,
OT Przemyślu, WAP w Przemyślu, AP w Przemyślu;
Aktualizacja od roku 2000 – sprawozdania roczne APP w Przemyślu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-03-24
Data publikacji:2015-03-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sebastian Jaśkiewicz
Liczba odwiedzin:20034