Opracowywanie zasobu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Oddział I Opracowania Zasobu zajmuje się porządkowaniem i inwentaryzacją archiwaliów. Prace te obejmują nadawanie archiwaliom, wchodzącym w skład poszczególnych zespołów i zbiorów archiwalnych przechowywanych w Archiwum, właściwego układu i sporządzanie do nich odpowiednich pomocy ewidencyjno-informacyjnych. Podstawowym środkiem ewidencyjno-informacyjnym, sporządzanym do każdego zespołu i zbioru archiwalnego, jest inwentarz archiwalny, do którego załączony jest ponadto tekst wstępu lub notatki, obejmujący najważniejsze informacje o archiwaliach, tj. o ich twórcy, historii, treści oraz metodach porządkowania i inwentaryzacji zastosowanych w Archiwum.

Inwentarze archiwalne wykonywane są z wykorzystaniem Zintergrowanego Systemu  Informacji Archiwalnej ZoSIA. Część inwentarzy zespołów i zbiorów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu została  opublikowana na portalu internetowym szukajwarchiwach.pl. Oprócz inwentarzy archiwalnych, do części archiwaliów sporządza się pełniejsze pomoce ewidencyjno-informacyjne (regesty, sumariusze, katalogi, indeksy osobowe i miejscowości oraz indeksy przedmiotowe). Wybrane inwentarze archiwalne, a także regesty i katalogi są przez Archiwum wydawane drukiem.

W Oddziale I wykonuje się także proste czynności z zakresu profilaktyki archiwalnej, których celem jest rozpoznanie fizycznego stanu zachowania archiwaliów i ich zabezpieczanie poprzez wkładanie do teczek, opakowań i pudeł.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-03-24
Data publikacji:2015-03-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sebastian Jaśkiewicz
Liczba odwiedzin:23466