Przechowalnictwo

Uprzejmie informujemy Państwa Syndyków i Likwidatorów, że zgodnie z art. 51a ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.02.171.1396 z późn. zmianami) Archiwum Państwowe w Przemyślu prowadzi działalność gospodarczą w dziedzinie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej oraz innej dokumentacji niearchiwalnej o czasowym okresie przechowywania, zlikwidowanych jednostek organizacyjnych, dla której okres przechowywania jeszcze nie upłynął. Przekazywanie akt do dalszego przechowywania jest odpłatne i odbywa się w oparciu o protokół przekazania po podpisaniu "Umowy Przechowania". Istnieje możliwość negocjacji cen.

Spis zlikwidowanych jednostek organizacyjnych 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-03-24
Data publikacji:2015-03-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sebastian Jaśkiewicz
Liczba odwiedzin:21067