Czytelnia akt

 

Informacja dla korzystających z akt

Z zasobu tutejszego Archiwum można korzystać bezpośrednio, bezpłatnie w czytelni Archiwum Państwowego w Przemyślu.

Obecnie liczba miejsc dostępnych w czytelni to 8 stanowisk do pracy z aktami, 4 stanowiska z czytnikami do mikrofilmów oraz 2 stanowiska do udostępniania skanów pochodzących z zasobów archiwów ukraińskich.

Czytelnia Archiwum Państwowego w Przemyślu czynna jest w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach 8.00-15.00 z przerwą na wietrzenie i dezynfekcję o godz. 12.30 do 12.50 oraz we wtorki w godzinach 8.00-18.00 z przerwą o godz. 12.30-12.50. Przed skorzystaniem z akt należy dopełnić formalności przewidziane przepisami (należy wypełnić „zgłoszenie użytkownika zasobu”, oraz wypełnić "rewersy" na wytypowane przez siebie akta). Rewersy oraz Zgłoszenie użytkowania zasobu można wypełnić i złożyć w trakcie wizyty w czytelni lub można złożyć w formie elektronicznej, przy pomocy formularzy dostępnych w zakładce Udostępnianie/Formularze. Rewersy proponujemy złożyć najlepiej na kilka dni przed planowaną wizytą, dzięki czemu akta zostaną wcześniej sprowadzone do czytelni . Elektroniczne rewersy należy przesłać na adres e-mail: rewersy@przemysl.ap.gov.pl. W przypadku składania rewersów w dniu wizyty w czytelni informujemy, że zamówienia na akta są zabierane o godz. 9.00, 11.00 i 13.00. Szacunkowy czas oczekiwania na realizację zamówień wynosi około godziny.

Dzienny limit jednostek archiwalnych możliwych do skorzystania to 10 j.a. a w dniu dyżuru popołudniowego (wtorek) 15 j.a.

Rezerwacja wizyty w czytelni nie jest obowiązkowa ale istnieje możliwość rezerwowanie terminów wizyty za pośrednictwem naszej strony internetowej pod adresem: https://www.przemysl.ap.gov.pl/p,114,rezerwacja-wizyt-w-czytelni  (w zakładce udostępnianie/rezerwacja wizyt w czytelni) lub pod numerem telefonu: 166703538 wew. 145.

 

 Informacja dla osób składających podanie

 Jeżeli nie chcesz korzystać samodzielnie z akt w naszej czytelni, istnieje możliwość prowadzenia poszukiwań za naszym pośrednictwem. Informujemy, że wszelkie wnioski możesz przesyłać jak dotychczas pocztą tradycyjną pod adresem: Lelewela 4, 37-700 Przemyśl,  mailowo pod adresem: archiwum@przemysl.ap.gov.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP. 

 

 Dodatkowe informacje dla użytkowników

Informujemy również, że od 30 kwietnia 2020 r. w tutejszym Archiwum obowiązuje nowy cennik  usług świadczonych w Archiwum Państwowym w Przemyślu.

 

Wykonywanie reprografii

Istnieje możliwość wykonania reprografii zamówionych akt. Na zlecenie użytkowników wykonujemy odpłatnie kserokopie, skany i fotografie z udostępnianych akt.

Archiwum może odmówić wykonania reprografii archiwaliów ze względu na ich stan zachowania.

Dokładny Cennik Usług Świadczonych przez Archiwum Państwowe w Przemyślu obowiązujący od 30 kwietnia 2020 roku dostępny jest na stronie www.przemysl.ap.gov.pl

 

Udogodnienia dla korzystających z zasobu archiwum

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników zasobu archiwów państwowych, w 2011 r. wprowadziliśmy możliwość wykonywania przez korzystających z zasobu archiwalnego kopii udostępnionych dokumentów własnym sprzętem.

W czytelni naszego archiwum użytkownicy mają również dostęp do sprzętów pozwalających na samodzielne wykonanie skanów.

W czytelni naszego archiwum  użytkownicy mają bezpłatny dostęp do Internetu.

W trakcie korzystania z zasobu tutejszego Archiwum użytkownicy mają dostęp do podręcznej biblioteki, pomocy ewidencyjnych, pomocy wyższego rzędu.

Informacje na temat materiałów archiwalnych przechowywanych przez tutejsze Archiwum, a także przez archiwa państwowe w Polsce, są dostępne na stronie internetowej http://szukajwarchiwach.gov.pl/ Część zespołów archiwalnych przechowywanych w zasobie tut. Archiwum jest dostępnych w formie elektronicznej na witrynie internetowej http://szukajwarchiwach.gov.pl/ .

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-03-24
Data publikacji:2015-03-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sebastian Jaśkiewicz
Liczba odwiedzin:30156