Pracownia naukowa

 

Informacja dla korzystających z akt

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych użytkowników od 19 lipca br. zwiększyliśmy limit udostępnianych jednorazowo akt do 10 jednostek archiwalnych. Zwiększyliśmy również liczbę osób, które będą mogły korzystać z czytelni w ciągu jednego dnia do 6 użytkowników.

Biorąc pod uwagę ograniczenia związane z pandemią COVID-19 oraz z uwagi na bezpieczeństwo zarówno korzystających, jak i obsługujących ich pracowników nadal obowiązują szczególne uregulowania związane z dostępem do samej czytelni, jak i z udostępnianiem w niej zasobu. Szczegółowe informacje o sposobie korzystania w czytelni z akt w warunkach zagrożenia epidemiologicznego znajdują się w Aneksie do regulaminu dostępnym pod adresem: https://www.przemysl.ap.gov.pl/p,84,regulamin-udostepniania (w zakładce udostępnianie/regulamin udostępniania.

Czytelnia jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-11.00 oraz 12.00 do 15.00.  Korzystanie z czytelni jest możliwe wyłącznie po dokonaniu rezerwacji terminu wizyty. Rezerwacji terminu wizyty możesz dokonać telefoniczni pod numerem (16) 6703538 wew. 145 lub za pośrednictwem naszej strony internetowej pod adresem: https://www.przemysl.ap.gov.pl/p,114,rezerwacja-wizyt-w-czytelni (w zakładce udostępnianie/rezerwacja wizyt w czytelni.

Wszystkie opisane wyżej działania podjęto, aby zapewnić użytkownikom możliwość bezpiecznego wglądu do akt.

 Dziękujemy za wyrozumiałość i zapraszamy do korzystania z naszego zasobu.

 

 Informacja dla osób składających podanie

 Jeżeli nie chcesz korzystać samodzielnie z akt w naszej czytelni, istnieje możliwość prowadzenia poszukiwań za naszym pośrednictwem. Informujemy, że wszelkie wnioski możesz przesyłać jak dotychczas pocztą tradycyjną pod adresem: Lelewela 4, 37-700 Przemyśl,  mailowo pod adresem: archiwum@przemysl.ap.gov.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP. W budynku Archiwum dostępna jest skrzynka podawcza, do której możesz składać podania osobiście.

 

 

Dodatkowe informacje dla użytkowników

Informujemy również, że od 30 kwietnia br.  w tutejszym Archiwum obowiązuje nowy cennik  usług świadczonych w Archiwum Państwowym w Przemyślu.

Biblioteka Archiwum Państwowego w Przemyślu jest nieczynna do odwołania.

 

 

 

 

Pracownia naukowa im. J. Smołki

 

 

Wykonywanie reprografii

Istnieje możliwość wykonania reprografii zamówionych akt. Na zlecenie użytkowników wykonujemy odpłatnie kserokopie, skany i fotografie z udostępnianych akt.

Archiwum może odmówić wykonania reprografii archiwaliów ze względu na ich stan zachowania.

Dokładny Cennik Usług Świadczonych przez Archiwum Państwowe w Przemyślu obowiązujący od 30 kwietnia 2020 roku dostępny jest na stronie www.przemysl.ap.gov.pl

 

Udogodnienia dla korzystających z zasobu archiwum

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników zasobu archiwów państwowych, w 2011 r. wprowadziliśmy możliwość wykonywania przez korzystających z zasobu archiwalnego kopii udostępnionych dokumentów własnym sprzętem.

W czytelni naszego archiwum użytkownicy mają również dostęp do sprzętów pozwalających na samodzielne wykonanie skanów (w okresie  zagrożenia epidemiologicznego 1 stanowisko).

W czytelni naszego archiwum  użytkownicy mają bezpłatny dostęp do Internetu.

W trakcie korzystania z zasobu tutejszego Archiwum użytkownicy mają dostęp do podręcznej biblioteki, pomocy ewidencyjnych, pomocy wyższego rzędu (w okresie  zagrożenia epidemiologicznego materiały podaje dyżurny).

Informacje dotyczące zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu można uzyskać w portalu Szukaj w Archiwach, który zawiera m.in. informacje dotyczące określonych grup archiwaliów przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu oraz w innych archiwach państwowych na terenie kraju.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-03-24
Data publikacji:2015-03-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sebastian Jaśkiewicz
Liczba odwiedzin:22441