Jesteś tutaj: Start / Wydawnictwa

Wydawnictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zamówienia prosimy składać telefonicznie pod numerem telefonu: 166703538 wew. 147
lub mailowo pod adresem: gsiara@przemysl.ap.gov.pl

Osobowa odpowiedzialna za realizację zamówień: Grażyna Siara

Artykuły

Zabezpieczanie i udostępnianie archiwalnych zasobów archiwów kościelnych

13 kwietnia 2017

Zabezpieczanie i udostępnianie archiwalnych zasobów archiwów kościelnych, pod redakcją Anny Laszuk. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych,

Warszawa 2016  ss. 307 ISBN: 978-83-65681-01-0

                                                                                                                                                                                                                                                   cena 15 zł     

Przemyskie Zapiski Historyczne t. 20

15 marca 2017

"Przemyskie Zapiski Historyczne" t. 20, Przemyśl 2016, ss. 180, Dodatek: "Biblioteka Przemyskich Zapisków Historycznych" t. 1, "Moja opowieść o Przemyślu" Marian Jerzy Fida, ss. CLVI,  ISSN 0860-0317

                                                                                                                                                                                                                                             cena 15 zł

Archiwum historyczne eparchii przemyskiej

2 marca 2017

Archiwum historyczne eparchii przemyskiej, Krochmal A., red. A. Demko, wyd. Archiwum Państwowe w Przemyślu, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie, Przemyśl 2016, ss. 620, ISBN 978-83-88172-66-3, 978-83-64806-96-4

                                                                                                                                                                                                                                                              cena 60 zł

Rocznik Historyczno - Archiwalny t. 24

13 grudnia 2016

Rocznik Historyczno-Archiwalny t. 24 2013-2014, red. nacz. Anna Nowak, Przemyśl, AP 2016 s.336, [9] ISSN 1232-7263

Zawartość: Rokita J. G., Tematyka szwedzka na medalach z czasów Zygmunta III Wazy z lat 1587-1631; Tłuczek R., Polski Czerwony Krzyż w Przemyślu w latach 1939-1944; Kuźniar B., Operacja "Wisła" na terenie województwa rzeszowskiego (przyczyny, przebieg, ocena prawna); Machniak A., Eugeniusz Kondziołka - życie i działalność w Polskich Powstańczych Siłach Zbrojnych; Baryła E., Ukraińskie groby w Przemyślu świadectwem wielokulturowego dziedzictwa Podkarpacia; Krochmal J., Archiwum historyczne miasta Przemyśla (1402-1944); Łosowska A., Najstarsze rachunki przemyskie jako źródło nie tylko do dziejów miasta; Krochmal A., Archiwum historyczne eparchii przemyskiej i jego wartość dla badań naukowych; Kozak Sz., Galicyjskie akta notarialne w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu na tle archiwów południowo-wschodniej Polski; Dalecki M., Działalność archiwum przemyskiego w zakresie edycji źródeł historycznych z własnego zasobu; Laska E., Zasób Archiwum Państwowego w Przemyślu w działaniach promocyjnych projektu APEX.; Źródła: Dalecki M., Przemyśl 1944-1945 we wspomnieniach prezydenta miasta Tadeusza Porembalskiego. Kronika: Nowak A., Sprawozdanie z działalności Archiwum Państwowego w Przemyślu za 2013 i 2014 rok; Długosz E., Materiały do bibliografii Archiwum Państwowego w Przemyślu za lata 2013 i 2014; Grin-Piszczek E., Obchody Międzynarodowego Dnia Archiwów w Archiwum Państwowym w Przemyślu; Bobowska-Hryniewicz A., Wystawa "Działania wojenne w Twierdzy Przemyśl a życie codzienne mieszkańców Przemyśla i regionu w latach 1914-1918. Recenzje i omówienia; Ad Memoriam; Wydawnictwa AP w Przemyślu (w sprzedaży); Zasady publikowania w "Roczniku Historyczno-Archiwalnym"; Wykaz autorów.

                                                                                                                                                                                                                                                                             Cena 20 zł

 

Przeworsk - mała ojczyzna t. 2

24 października 2016

Przeworsk - mała ojczyzna : ,, Żolnierze wyklęci"  Z dziejów partyzantki antykomunistycznej w powiecie przeworskim w latach 1944-1956, I.Kozimala, wyd. 2,

Przeworsk 2016  ISBN 978-83-940881-2-5                                                                                                                                                                                                    Cena 15 zł

Zarządzanie dokumentacją, archiwistyka i... koty

23 września 2016

Zarządzanie dokumentacją, archiwistyka i... koty: Księga jubileuszowa Profesor Haliny Robótki, red. Robert Degan, Marlena Jabłońska, Wanda K. Roman; Warszawa 2016; ss. 314; ISBN: 978-83-64806-87-2

cena 20 zł

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-04-01
Data publikacji:2015-04-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sebastian Jaśkiewicz
Liczba odwiedzin:33079