Zamówienia publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej

18 lipca 2019

Archiwum Państwowe w Przemyślu zwany dalej Zamawiającym informuje, że w postępowaniu „Wynajem pomieszczenia magazynowego do przechowywania dokumentacji niearchiwalnej z wyborów ” sprawa nr DAK.221.1.2019 została wybrana oferta najkorzystniejsza złożona przez wykonawcę: Sylwia Olejarska ul. Armii krajowej 13 A 37-700 Przemyśl, Witold Olejarski ul. Armii Krajowej 13 A 37-700 Przemyśl

Uzasadnienie:
Oferta złożona przez Wykonawcę Sylwia Olejarska ul. Armii krajowej 13 A 37-700 Przemyśl, Witold Olejarski ul. Armii Krajowej 13 A 37-700 Przemyśl jest ważna, nie podlega odrzuceniu i spełnia warunki udziału w zapytaniu. Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 7500,00 zł brutto za miesiąc.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

31 maja 2019

Archiwum Państwowe w Przemyślu, zwraca się z propozycją złożenia wstępnej oferty cenowej na wynajem pomieszczeń magazynowych do przechowywania dokumentacji niearchiwalnej z wyborów. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych plikach.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-03-24
Data publikacji:2015-03-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:17752