Pracownia naukowa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Na terenie pracowni naukowej Archiwum Państwowego w Przemyślu istnieje możliwość skorzystania z darmowego dostępu do bezprzewodowego Internetu. Login i hasło dostępu do sieci należy pobrać u dyżurnego pracowni.Godziny pracy czytelni

Czytelnia  Archiwum Państwowego w Przemyślu czynna jest:

  • w poniedziałki, wtorki, środy, piątki w godzinach 800-1500
  • w czwartki w godzinach 800-1730
  • przerwa w pracy czytelni 1230-1250

W miesiącu lipcu i sierpniu nie ma dyżurów popołudniowych.

Pracownia naukowa im. J. Smołki

Składanie zamówień na mateiały archiwalne

Zamówienia na akta składane są w godzinach 900, 1100, 1300. Zamówienia na akta złożone po godz. 1300 realizowane są w dniu następnym.

Użytkownik może zamówić jednorazowo nie więcej niż 10 j.a., a w dniu dyżuru popołudniowego 15 j.a.

Na prośbę użytkownika, zamówione materiały archiwalne mogą być przechowywane w depozycie pracowni naukowej nie dłużej niż 10 dni. Po tym terminie zostają zwrócone do magazynu.

 

Wykonywanie reprografii

Istnieje możliwość wykonania reprografii zamówionych akt. Na zlecenie użytkowników Archiwum wykonuje odpłatnie kserokopie, skany i fotografie z udostępnianych akt.

Archiwum Państwowe nie wykonuje reprografii materiałów sprzed 1800 roku. Archiwum może odmówić wykonania reprografii archiwaliów ze względu na ich stan zachowania.

Dokładny Cennik Usług Świadczonych przez Archiwum Państwowe w Przemyślu obowiązujący od 30 kwietnia 2020 roku dostępny jest na stronie www.przemysl.ap.gov.pl

 

Udogodnienia dla korzystających z zasobu archiwum

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników zasobu archiwów państwowych, w 2011 r. wprowadzono możliwość wykonywania przez korzystających z zasobu archiwalnego kopii udostępnionych dokumentów własnym sprzętem.

W czytelni APP użytkownicy mają również dostęp do sprzętów pozwalających na samodzielne wykonanie skanów (trzy stanowiska).

W czytelni APP  użytkownicy mają bezpłatny dostęp do Internetu.

W trakcie korzystania z zasobu tutejszego Archiwum użytkownicy mają dostęp do podręcznej biblioteki, pomocy ewidencyjnych, pomocy wyższego rzędu.

Informacje dotyczące zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu można uzyskać w portalu Szukaj w Archiwach, który zawiera m.in. informacje dotyczące określonych grup archiwaliów przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu oraz w innych archiwach państwowych na terenie kraju.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-03-24
Data publikacji:2015-03-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sebastian Jaśkiewicz
Liczba odwiedzin:18001