Zmiany w prawie archiwalnym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

5 listopada 2015

Z dniem 1 listopada 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. poz. 566); tekst jednolity.
W związku z czym informujemy, że:
1. uchylone zostały następujące akty wykonawcze:
a) rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych,
b) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie postępowania z dokumentacją w komórkach organizacyjnych wykonujących zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa,
c) decyzja Nr 183/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia kontroli działalności archiwalnej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;
2. wchodzą w życie:
a) rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. poz. 1743),
b) rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny (Dz.U. poz. 1733).

Zachęcamy do zapoznania się z powyższymi przepisami.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-11-05
Data publikacji:2015-11-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Artur Kiełt
Liczba odwiedzin:14208