Rezerwacja wizyt w czytelni

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ważne!

Po dokonaniu rezerwacji miejsca w czytelni należy najpóźniej 2 dni przed planowaną wizytą przesłać na adres e-mail: rewersy@przemysl.ap.gov.pl wypełnione rewersy oraz zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego, wzory formularzy można znaleźć pod adresem:

https://www.przemysl.ap.gov.pl/p,85,formularze (na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Przemyślu w zakładce udostępnianie/formularze).

Wysłanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Aneksu do regulaminu i Regulaminu korzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej im. Jana Smołki Archiwum Państwowego w Przemyślu dostępnego pod adresem: https://www.przemysl.ap.gov.pl/p,84,regulamin-udostepniania (na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Przemyślu w zakładce udostępnianie/regulamin udostępniania).


Rezerwacji miejsca w czytelni można dokonać również telefonicznie pod numerem 166703538 wew. 145.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-09-06
Data publikacji:2021-09-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sebastian Jaśkiewicz
Liczba odwiedzin:7382