Biblioteka

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Biblioteka jest czynna:

poniedziałek w godzinach 9.00-13.00

środa w godzinach 9.00-13.00

piątek w godzinach 9.00-13.00

Wszelkie zapytania dotyczące zbiorów bibliotecznych prosimy kierowac na adres:  estadnik@przemysl.ap.gov.pl  lub pod numerem 166703538 wew. 147.

 

Biblioteka Archiwum Państwowego w Przemyślu

Księgozbiór biblioteczny liczy przeszło 29 000 książek, czasopism i dokumentów życia społecznego. Znajdują się w nim publikacje z następujących dziedzin wiedzy:

 • archiwistyka i archiwoznawstwo, a wśród nich informatory i przewodniki po zasobach archiwów, m. in. „Archiwa państwowe w Polsce: przewodnik po zasobach”, „Księgi metrykalne i stanu cywilnego w archiwach państwowych w Polsce: informator”, „ Źródła archiwalne do dziejów Żydów w Polsce”, „Informator o zasobie Centralnego Archiwum Wojskowego”, „Informator o zasobie Instytutu Pamięci Narodowej”, przewodniki po zasobach Archiwum Akt Nowych, Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwów Państwowych w Kaliszu, Katowicach, Łodzi, Olsztynie, Przemyślu i in.
 • wydawnictwa źródłowe, np. „Akta Grodzkie i Ziemskie” (t. 1 - 25), „Zbiór dokumentów małopolskich” (t.1 – 8), „Lustracje dóbr królewskich” (zwłaszcza 5 tomów lustracji województwa ruskiego z lat 1564 - 65 i 1661- 67, „Żereła do istorii Ukrainy – Rusi”, „tomy z serii Polska południowo – wschodnia w epoce nowożytnej: źródła dziejowe”, „Volumina Legum” t. 1 – 9, „Elementa ad Fontium Editiones” t. 1 – 76,
 • katalogi, inwentarze, informatory materiałów rękopiśmiennych przechowywanych poza archiwami, m. in. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Biblioteki PAN w Krakowie,
 • literatura z zakresu kartografii, informacji naukowej, konserwacji materiałów rękopiśmiennych,
 • wydawnictwa z zakresu historii i nauk pomocniczych historii, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Polski południowo – wschodniej, m. in. A. Fastnachta „Słownik historyczno – geograficzny Ziemi Sanockiej” t. 1 – 3, S. Krycińskiego „Pogórze Przemyskie: słownik krajoznawczo – historyczny”, J. Motylewicza „ Miasta ziemi przemyskiej i sanockiej w drugiej połowie XVII i XVIII wieku”, „Dzieje Przemyśla” t. 1 – 3, K. Arłamowskiego „Rzemiosło przemyskie od XIV do 1949 r.”, J. Krochmala „Pieczęcie i herb miasta Przemyśla”, W. Wierzbieńca „Żydzi w województwie lwowskim w okresie międzywojennym”, wiele monografii miast i wsi.

Biblioteka Archiwum Państwowego w Przemyślu

 • literatura dotycząca historii ustroju i administracji państwa polskiego, m. in. prace O. Balzera, S. Kutrzeby, J. Bardacha, B. Leśnodorskiego i M. Pietrzaka o historii państwa i prawa, M. Kallasa „Historia ustroju Polski X – XX w.”, A. Korobowicza i W. Witkowskiego „Ustrój i prawo na ziemiach polskich od rozbiorów do odzyskania niepodległości”. Opracowania historyczne uzupełnia zbiór dzienników ustaw i rozporządzeń z czasów galicyjskich 1772 – 1914, Szematyzmy Królestwa Galicji i Lodomerii z lat 1792, 1846 – 1914 (są to spisy urzędów i urzędników państwowych, samorządowych, kościelnych, szkolnych i in.). Zgromadzono również Dzienniki Ustaw z lat 1918 – 1939, 1944 – 2006, Monitory Polskie z lat 1944 – 2006, dzienniki urzędowe ministerstw: Administracji Publicznej 1945, 1947 - 1950, Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej 1987 - 1992, Oświaty 1945 – 1987, Edukacji Narodowej 1988 – 2008, Finansów 1950 – 2008 i in.
 • encyklopedie, bibliografie, słowniki językowe i informatory przydatne w pracy archiwum

Bibliografia:

 1. Długosz E., Biblioteka Archiwum Państwowego na tle innych bibliotek przemyskich, Rocznik Historyczno – Archiwalny t. 6, Przemyśl 1989 s. 119 – 132
 2. Długosz E., Biblioteka Archiwum Państwowego w Przemyślu, [w]:Z dziejów bibliotek przemyskich, Przemyśl 2009 s. 107 – 114
 3. Długosz E., Biblioteka Archiwum Państwowego w Przemyślu: profil księgozbioru, [w]: Księga pamiątkowa, Przemyśl 2000 s. 89 – 92
 4. Długosz E., Starodruki w Archiwum Państwowym w Przemyślu, Przemyśl 1993

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-03-24
Data publikacji:2015-03-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sebastian Jaśkiewicz
Liczba odwiedzin:23118