Opracowywanie zasobu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Oddział I Opracowania Zasobu zajmuje się porządkowaniem i inwentaryzacją archiwaliów. Prace te obejmują nadawanie archiwaliom, wchodzącym w skład poszczególnych zespołów i zbiorów archiwalnych przechowywanych w Archiwum, właściwego układu i sporządzanie do nich odpowiednich pomocy ewidencyjno-informacyjnych. Podstawowym środkiem ewidencyjno-informacyjnym, sporządzanym do każdego zespołu i zbioru archiwalnego, jest inwentarz archiwalny, do którego załączony jest ponadto tekst wstępu lub notatki, obejmujący najważniejsze informacje o archiwaliach, tj. o ich twórcy, historii, treści oraz metodach porządkowania i inwentaryzacji zastosowanych w Archiwum.

Inwentarze archiwalne wykonywane są z wykorzystaniem Zintergrowanego Systemu  Informacji Archiwalnej ZoSIA. Część inwentarzy zespołów i zbiorów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu została  opublikowana na portalu internetowym szukajwarchiwach.pl. Oprócz inwentarzy archiwalnych, do części archiwaliów sporządza się pełniejsze pomoce ewidencyjno-informacyjne (regesty, sumariusze, katalogi, indeksy osobowe i miejscowości oraz indeksy przedmiotowe). Wybrane inwentarze archiwalne, a także regesty i katalogi są przez Archiwum wydawane drukiem.

W Oddziale I wykonuje się także proste czynności z zakresu profilaktyki archiwalnej, których celem jest rozpoznanie fizycznego stanu zachowania archiwaliów i ich zabezpieczanie poprzez wkładanie do teczek, opakowań i pudeł.

Artykuły

Zespoły opracowane w roku 2015

13 kwietnia 2016

Nr zespołu

Nazwa zespołu

Daty skrajne

879

Odpisy ksiąg metrykalnych parafii archidiecezji lwowskiej obrządku greckokatolickiego

1820, 1835-1865, 1876

999 Akta notariusza Edwarda Rasia w Jarosławiu  [1933] 1934-1949 [1950]
1024 Akta notariusza Władysława Jarskiego w Radymnie [1937, 1945] 1946-1951
2073 Parafia Greckokatolicka w Nehrybce 1851-1946
2087  Parafia Greckokatolicka w Radymnie  1784-1814, 1835-1840
2106 Parafia Greckokatolicka w Torkach 1790, 1796-1839, 1844, 1847-1852, 1858, 1864
2136 Akta stanu cywilnego Izraelickiej Gminy Wyznaniowej w Jarosławiu 1877-1914, 1923-1925, [1933, 1947, 1950, 1957-1958]

 

 

Najciekawsze archiwalia opracowane w roku 2015

Zespół nr 2106 Parafia Greckokatolicka w Torkach

Zespół obejmuje 14 jednostek inwentarzowych – 0,07 mb., a jego granice chronologiczne wyznaczają lata 1785, 1790, 1796-1839, 1844, 1847-1852, 1858, 1864. Zespół zawiera głównie akta związane z majątkiem i finansami parafii. Są to: inwentarze sprzętów cerkiewnych i naczyń liturgicznych (z lat 1785, 1801, 1812, 1822); spisy dochodów i wydatków parafialnych (z lat 1790, 1799-1817); pisma w sprawach dotyczących finansów i majątku parafii (z lat 1816, 1829, 1831, 1833, 1835-1837); protokół szkoły parafialnej w Torkach (z lat 1816-1824). Ponadto zespół tworzą pisma dotyczące zgody na zawarcie ślubu parafian z lat 1791, 1796, a także pisma związane ze sprzedażą gruntów i majątku należących do rodziny Geletów i Horeczków z lat 1812, 1815-1816, 1827, 1833-1837, 1839, 1844, 1847, 1849-1852, 1858, 1864.

Zespoły opracowane w roku 2014

12 kwietnia 2016

Zespoły opracowane w roku 2013

12 kwietnia 2016

Zespoły opracowane w roku 2012

25 marca 2015

Zespoły opracowane w roku 2011

25 marca 2015

Zespoły opracowane w roku 2010

25 marca 2015

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-03-24
Data publikacji:2015-03-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sebastian Jaśkiewicz
Liczba odwiedzin:28025