Zespoły opracowane w roku 2012

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

25 marca 2015

Nr zespołu

Nazwa zespołu

Daty skrajne

49

Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Przemyślu

[1905-1943] 1944-1951 [1952-1958]

1146

Gminna Rada Narodowa w Chłopicach

1973-1990

1639

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Katedralnej Najświętszej Marii Panny i św. Jana Chrzciciela w Przemyślu

1889-1902 [1937, 1946,1951-1954, 1959-1963, 1965, 1972]

1650

Medyczne Studium Zawodowe w Jarosławiu

1961-2002

1730

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zarzeczu

1891-1905

2002

Państwowa Komisja Egzaminacyjna dla Nauczycieli Publicznych Szkół Powszechnych w Rudniku nad Sanem

1929-1931

2102

Parafia Greckokatolicka w Szczutkowie

1836, 1843, 1846-1937

2115

Parafia Greckokatolicka w Ułazowie

1776-1945

2211

Średnia Szkoła im. Mołotowa w Przemyślu

1939-1940 [1957-1959, 1961, 1964]

2224

C.K. Sąd Powiatowy w Strzyżowie

[1843, 1848-1868]

1869-1918 [1919-1944]

2324

Urząd Gminy w Chłopicach

1973-1990

2325

Koło Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych w Przemyślu

1928-1929, 1932-1939

2326

Kasyno Mieszczańskie w Przemyślu

1869, 1885-1887,

1890-1896

2327

Biblioteka Urzędników Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie Sekcja IV w Przemyślu

1900-1901, 1906-1927

2328

Komitet Diecezjalny Opieki nad sierotami obrządku łacińskiego w Przemyślu

1915-1919, 1922

Najciekawsze archiwalia opracowane w roku 2012

Zespół nr 2115 Parafia Greckokatolicka w Ułazowie

Zespół obejmuje 88 j.i. – 0,50 mb. archiwaliów. Granice chronologiczne wyznaczają lata 1776-1945. Parafia posiadała filię w Niemstowie. Do 1830 r. filia parafii mieściła się również w miejscowości Moszczanica – od tego roku była cerkwią filialną parafii w Cewkowie.

W zespole znajdują się akta dotyczące spraw majątkowych i finansowych parafii (m.in. akta związane ze sprawami gruntów i budynków należących do parafii, projekty budowlane cerkwi w Ułazowie z 1910 r. i fotografia z lat 30. XX w. przedstawiająca fragment wzniesionych murów cerkwi), korespondencja z władzami kościelnymi i świeckimi, akta dotyczące parafian, akta związane z odprawianiem nabożeństw i liturgią, a także korespondencja w sprawach metrykalnych.

Akta stanu cywilnego znajdujące się w zespole to: akta dotyczące urodzeń z lat 1779-1784, 1838-1864 dla Ułazowa, akta dotyczące urodzeń dla filii w Niemstowie z lat 1776-1784, 1786-1866; zapisy zapowiedzi z lat 1890-1892, 1905-1906 oraz protokoły przedślubne z lat 1906-1907, 1913, 1915-1924,1927-1938,1940-1942; akta dotyczące małżeństw dla Ułazowa z lat 1785-1877, 1944, akta dotyczące małżeństw dla Niemstowa z lat 1776-1783, 1786-1899; akta dotyczące zgonów z lat 1831-1875 dla Ułazowa; akta dotyczące zgonów dla filii w Niemstowie z lat 1776-1784, 1786-1852.

Zespół nr 2211 Średnia Szkoła im. Mołotowa w Przemyślu

Zespół zawiera dokumentację placówki szkolnej szczebla średniego, funkcjonującej w prawobrzeżnej części Przemyśla okupowanej w latach 1939-1941 przez Związek Sowiecki. Z materiałów o podobnym charakterze, w Archiwum Państwowym w Przemyślu zachowały się tylko niekompletne archiwalia kilku szkół niższego szczebla organizacyjnego.

W zespole znajduje się 11 jednostek o rozmiarze 0,13 mb., obejmujących akta z lat 1939-1940 [1957-1959, 1961, 1964]. Większość z nich to dokumentacja przebiegu i wyników nauczania, którą stanowią katalogi klasowe wraz z dziennikami lekcyjnymi. W rubryce „uwagi” katalogów klasowych m.in. znajdują się niekiedy adnotacje o aresztowaniach rodziców uczniów lub o przejściach uczniów przez graniczną rzekę San do lewobrzeżnej części Przemyśla okupowanej przez nazistowskie Niemcy. W skład zespołu wchodzą także nieliczne wykazy i dokumenty dotyczące uczniów.

Zespół nr 2236 Kasyno Mieszczańskie w Przemyślu

Zespół obejmuje 7 jednostek inwentarzowych (0,04 mb.) pochodzących z lat 1869, 1885-1887, 1890-1896. Kasyno Mieszczańskie w Przemyślu zostało założone w 1869 roku „dla zabawy towarzyskiej. Zabawą taką będzie czytanie dozwolonych czasopism i dzieł treści politycznej, humorystycznej, przemysłowej i naukowej, gry dozwolone w karty, bilard, szachy itp. rozmowy i produkcje muzykalne, przeważnie przez samych członków wyprawiane”. Kasyno posiadało również bogaty księgozbiór. W zespole znajdują się m.in. statuty Kasyna, miesięczne listy składek członkowskich, księga zawierająca ewidencję członków Kasyna i składek członkowskich z lat 1893-1896 oraz materiały związane z obchodami 25-lecia założenia Kasyna.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-03-25
Data publikacji:2015-03-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sebastian Jaśkiewicz
Liczba odwiedzin:16689