Zespoły opracowane w roku 2013

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

12 kwietnia 2016

 

 

Nr zespołu

Nazwa zespołu

Daty skrajne

148

Parafia Greckokatolicka w Przemyślu

[1586, 1603-1655] 1667-1947

 153

Kopie akt metrykalnych parafii dekanatu lubaczowskiego archidiecezji lwowskiej obrządku rzymskokatolickiego 1818-1819, 1823-1826, 1834, 1839-1840, 1844-1866

 1000

Akta notariusza Tadeusza Waydowicza w Jarosławiu  [1907] 1934-1942 [1943-1944, 1949-1950]

 1001

Akta notariusza Stanisława Piotrowskiego w Jarosławiu [1935, 1939-1941] 1942-1947

 1149

Gminna Rada Narodowa w Pawłosiowie

1973-1990

2039 

Parafia Greckokatolicka w Hurku

1916-1946

2054 

Parafia Greckokatolicka w Leszczawie Górnej

1836-1868, 1871-1895

 2056

Parafia Greckokatolicka w Leżachowie

1783-1823, 1901

2118 

Parafia Greckokatolicka w Wapowcach

1811, 1827-1885, 1897-1901, 1905-1914, 1918-1938

 2231

Akta stanu cywilnego Izraelickiej Gminy Wyznaniowej w Radymnie

1877-1878, 1892-1893, 1895-1904 [1962, 1968]

2340 

Urząd Gminy w Pawłosiowie

[1959-1972] 1973-1989

 

Najciekawsze archiwalia opracowane w roku 2013

Zespół nr 148 Parafia Greckokatolicka w Przemyślu

Zespół obejmuje 356 jednostek inwentarzowych – 5,05 mb, pochodzących z lat [1586, 1603-1655] 1667-1947. W zespole znajdują się inwentarze cerkiewne, akta dotyczące spraw majątkowych i finansowych parafii, korespondencja z władzami i instytucjami kościelnymi oraz świeckimi, pisma dotyczące posługi duszpasterskiej i komitetów cerkiewnych; spisy wiernych, pisma dotyczące parafian oraz materiały związane z prowadzeniem kancelarii parafialnej, korespondencja w sprawach metrykalnych. Znaczną część zespołu stanowią akta stanu cywilnego. Są to księgi urodzeń z lat 1667-1776, 1784-1906, 1911-1945, protokoły przedślubne z lat 1883, 1891-1913, 1922, 1927-1928, 1935-1947, a także księgi zapowiedzi z lat 1814-1843, 1852-1905, 1913-1946. Księgi dotyczące małżeństw zawierają wpisy z lat 1784-1910. Księgi zgonów obejmują natomiast wpisy, których dokonywano w latach 1757-1776, 1784-1906, 1945-1946.

W zespole znajduje się niewielka część akt wytworzonych przez cerkwie skasowane przez władze austriackie pod koniec XVIII w. (cerkiew pw. św. Trójcy, cerkiew pw. św. Mikołaja, cerkiew pw. Ucieczki MB do Egiptu, cerkiew pw. Zwiastowania NMP) oraz przez cerkwie, które później od 1786 roku funkcjonowały jako filialne w ramach parafii katedralnej (cerkiew pw. Narodzenia NMP, cerkiew pw. Zaśnięcia NMP, cerkiew pw. św. Jana Ewangelisty).

Skany znacznej części jednostek z zespołu nr 148 są dostępne on-line na stronie Archiwum Państwowego w Przemyślu w zakładce Skany on-line

Zespół nr 2054 Parafia Greckokatolicka w Leszczawie Górnej

Zespół stanowią akta majątkowe parafii greckokatolickiej w Leszczawie Górnej oraz korespondencja z instytucjami kościelnymi i świeckimi. W zespole znajdują się akta dotyczące spraw majątkowych i finansowych parafii, korespondencja z władzami kościelnymi i świeckimi, akta dotyczące parafian oraz związane z odprawieniem nabożeństw i liturgią, pisma dotyczące duchownych, a także korespondencja w sprawach metrykalnych. Zespół stanowi cenne źródło dla badań naukowych dotyczących historii parafii obrządku greckokatolickiego, historii miejscowości, jak również dla poszukiwań genealogicznych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-12
Data publikacji:2016-04-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Dalecki
Liczba odwiedzin:16224