Zespoły opracowane w roku 2014

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

12 kwietnia 2016

Nr zespołu

Nazwa zespołu

Daty skrajne

1270

Teki inżyniera Bogusława Gębarowicza (1929-2003; architekt z Przemyśla)

[1894-1928] 1929-2003 [2004]

1731

Akta stanu cywilnego Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Kańczudze

 1851-1917, 1926, 1940

1761

Akta stanu cywilnego Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Pruchniku

 1834-1914, 1931, 1935

1947

Państwowe Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli w Jarosławiu

[1933, 1939, 1944-1946] 1947-1956

2011

Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Chotyńcu

 1855-1946 [1948-1949]

2023

Parafia Greckokatolicka w Chyrzynce

1784-1944

2083

Parafia Greckokatolicka w Pełkiniach

1812-1872, 1874, 1882

2099 

Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Starym Siole

1776-1878, 1882 

2109 

Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Trzciańcu

 1785-1895

 

Najciekawsze archiwalia opracowane w roku 2014

Zespół nr1271 Teki inżyniera Bogusława Gębarowicza (1929-2003; architekt z Przemyśla)

Zespół obejmuje 507 jednostek inwentarzowych – 2,15 mb. Stanowi on spuściznę archiwalną Bogusława Gębarowicza (1929-2003), architekta, działacza społecznego, artysty, związanego z Przemyślem. Granice chronologiczne zespołu obejmują lata [1894-1928], 1929-2003 [2004]. Zespół zawiera projekty, rysunki oraz fotografie autorstwa B. Gębarowicza i teksty jego autorstwa. Wśród akt znajdują się także: materiały związane z pracą zawodową B. Gębarowicza oraz materiały dotyczące jego działalności politycznej i pracy w organach doradczych, komitetach rocznicowych; materiały związane z działalnością w stowarzyszeniach zawodowych architektów, budowniczych, urbanistów i techników; materiały związane z członkostwem i działalnością w stowarzyszeniach naukowych i regionalnych. Znaczną wartość mają materiały związane z udziałem twórcy spuścizny w przedsięwzięciach na rzecz upamiętnień oraz z ochroną zabytków i miejsc pamięci (m.in. renowacją cmentarzy). W zespole znajdują się również materiały biograficzne oraz dotyczące rodziny Gębarowiczów. Spuściznę tworzą także materiały kolekcjonowane przez Bogusława Gębarowicza – m.in. fotografie i pocztówki, a także oryginalne materiały archiwalne towarzystw gimnastycznych „Sokół” oraz Autonomicznego Podokręgu Piłki Nożnej Polski Okręgowy Związek Sportowy w Przemyślu; Harcerskiego Klubu Sportowego „Czuwaj” w Przemyślu; Zrzeszenia Sportowego Klubu Sportowego „Kolejarz”; Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza Oddział w Przemyślu.

Zespół nr 1947 Państwowe Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli w Jarosławiu

Zespół obejmuje 122 jednostek inwentarzowych akt ‒ 0,50 mb., a jego granice chronologiczne stanowią lata [1933, 1939, 1944-1946] 1947-1956. Państwowe Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli w Jarosławiu było jedną z nielicznych szkół kształcących wychowawczynie przedszkoli w województwie rzeszowskim. Zespół tworzy dokumentacja placówek kształcących wychowawczynie przedszkoli, funkcjonujących kolejno w Jarosławiu w okresie od 1947 do 1956 roku. Archiwalia te obejmują: akta 8-tygodniowego kursu wprowadzającego w zagadnienia wychowania przedszkolnego z lat 1947, 1949; materiały Państwowego Seminarium dla czynnych niekwalifikowanych wychowawczyń przedszkoli z lat 1947-1949; akta Dwuletniego Państwowego Seminarium dla Wychowawczyń Przedszkoli z lat 1947-1951; materiały Państwowego Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli z lat 1948-1956; materiały Dwuletniego Liceum dla dorosłych z lat 1950-1954 oraz akta Komisji Rejonowej kształcenia czynnych niekwalifikowanych wychowawczyń przedszkoli w Jarosławiu z lat 1953-1955. Materiały te stanowi głównie dokumentacja wyników nauczania, a także akta organizacyjne oraz dotyczące kandydatek do Liceum.

Zespół nr 2011 Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Chotyńcu

Parafia Greckokatolicka w Chotyńcu posiadała filię w miejscowości Hruszowice. Zespół obejmuje 6 j.i. – 0,12 mb. archiwaliów. Granice chronologiczne wyznaczają lata 1855-1946 [1948-1949]. Z lat 1948-1949 pochodzą listy zbiórki pieniężnej oraz wezwania Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych dotyczące ubezpieczenia budynku cerkwi. Zespół zawiera spis parafian sporządzany w pierwszej połowie XX wieku. W zespole znajdują się ponadto: księga urodzeń z lat 1857-1879 dla wsi Chotyniec, księga urodzeń z lat 1880-1912 dla wsi Hruszowice oraz dziennik zapowiedzi z lat 1928-1946 i zawiadomienia dotyczące zapowiedzi z roku 1945. Zachowała się również księga zgonów dla Chotyńca z lat 1855-1904.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-12
Data publikacji:2016-04-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Dalecki
Liczba odwiedzin:16512