Informacja o wyborze oferty ws. Zakupu samochodu DAK.26.1.2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

18 lutego 2021

                                                                                                                                                                                                                                                   Przemyśl, dnia 18 lutego 2021 r

Znak sprawy: DAK.26.1.2021

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Archiwum: Archiwum Państwowe w Przemyślu, z siedzibą przy ul. Lelewela 4, reprezentowane przez Dyrektora Archiwum

NIP: 795-10-47-387; Regon: 000687623; tel. (16) 670-35-38;

e-mail: archiwum@przemysl.ap.gov.pl

 

 

informuje, że w związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 zł

 

ws. Zakupów inwestycyjnych Archiwów Państwowych. Zakupu samochodu.

 

w trybie zapytania  ofertowego

spośród ….4…… nie podlegających odrzuceniu ofert

 

wybrał ofertę złożoną przez:

 

AUTOTECH  Sp. z o.o.

Władysławowo 41, 82-300 Elbląg

za cenę:

netto:  71 138,21 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści osiem złotych 21/100)

brutto: 87 500,00  zł (słownie: osiemdziesiąt  siedem tysięcy pięćset złotych  00/100)

 

uznając ją za najkorzystniejszą

Oferta spełnia warunki postawione przez Zamawiającego, wybrana została w oparciu

o kryteria oceny i wyboru oferty podane w zapytaniu ofertowym.

 

Informacje o ofertach podlegających odrzuceniu:

Odrzucono jedną ofertę  tj. Firmy:

INTER AUTO

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. K.

ul. Jasnogórska 62, 31-358 Kraków

Oddział Krasne 7, 36-007 Krasne

 

Informacje dodatkowe:  -

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-02-18
Data publikacji:2021-02-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Renata Kozioł
Liczba odwiedzin:1577