Zespoły opracowane w roku 2010

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

25 marca 2015

Nr zespołu

Nazwa zespołu

Daty skrajne

329

Szkoła Podstawowa nr 2 w Przemyślu

1912-2001

1167

Gminna Rada Narodowa w Starym Dzikowie

1973-1990

1372

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w Jarosławiu z siedzibą w Szówsku

1988-1996

1645

Teki Zygmunta Felczyńskiego

[1883-1919] 1921-1941, 1944-1950, 1957-1980 [1990]

1674

Sąd Grodzki Przemyski

1762-1766, 1776, 1781, 1787

1903

Szkoła Podstawowa w Przemyślu-Lipowicy

1944-1953, 1957-1973

1911

Materiały rodziny Porembalskich

[1790, 1844-1848] 1896-1971 [1975-1988]

2028

Parafia Greckokatolicka w Dębnie

1565, 1765-1782, 1784-1945

2089

Parafia Greckokatolicka w Rozbórzu Okrągłym

1785-1944

2199

Materiały Janiny Dryś

1924-1925, 1928, 1931-1936, 1940, 1946-1948, 1953, 1957-1958, 1963-1965, 1976, 1980-1991 [1995]

2236

Kolekcja Heleny Dąbczańskiej

1750, 1758, 1766, 1771, 1783-1786, 1789-1794, 1797, 1802-1810, 1813-1815, 1821-1823, 1826-1831, 1834, 1838, 1846-1851, 1857-1860, 1863-1867, 1888, 1899

2238

Akta rodziny Rozwadowskich

1790, 1803-1806, 1819-1827, 1837-1839, 1846, 1856-1858, 1870, 1892 [1937]

2239

Materiały Wiktora Pitscha

1900-1908, 1912, 1919-1921, 1924-1932, 1935-1942

2243

Parafia Rzymskokatolicka w Kopyczyńcach

1615, 1633, 1638, 1640-1645, 1667, 1703, 1718, 1722-1732, 1737-1760, 1765-1872, 1928

 2250

Akta stanu cywilnego Izraelickiej Gminy wyznaniowej w Stryju

1858-1871, 1877, 1879-1881, 1889, 1894-1917, 1925

2251

Materiały rodziny Schallerów

1905, 1911-1916, 1921-1924, 1928, 1933-1934, 1938-1939, 1945-1950, 1960

2252

Materiały Władysława Grabowskiego

1907, 1919-1921, 1927, 1931-1937, 1942, 1945-1979

2271

Materiały Stefana Fedaczyńskiego

[1905, 1912] 1921-1937

2272

Materiały dra Jana Juliana Szpytkowskiego

1906-1907, 1910-1913, 1922, 1926-1939, 1941

Najciekawsze archiwalia opracowane w roku 2010

Zespół nr 1645 Teki Zygmunta Felczyńskiego

Zespół zawiera materiały związane z działalnością i życiem Zygmunta Felczyńskiego – autora opracowań dotyczących życia kulturalnego i społecznego Przemyśla (m.in. „Fredreum i inne teatra przemyskie”, „100 lat Banku Rzemieślników i Rolników w Przemyślu”, „500 lat szpitalnictwa w Przemyślu 1461-1964”), kolekcjonera.

Zachowane w zespole akta pochodzą z lat [1883-1919] 1921-1941, 1944-1950, 1957-1980 [1990]. Z lat 1883, 1889-1890, 1904-1905, 1908-1913, 1917-1919 pochodzą materiały dotyczące przemyskich instytucji i stowarzyszeń, gromadzone przez Z. Felczyńskiego. Zespół tworzy 167 jednostek inwentarzowych (0,60 mb.) W zespole zachowały się także medale, odznaczenia oraz odznaki Z. Felczyńskiego oraz plakietki i gwoździe do sztandaru stanowiące część jego kolekcji.

Zespół nr 1674 Sąd Grodzki w Przemyślu

Akta znajdujące się w zespole pochodzą z lat 1762-1766, 1776, 1781, 1787. Terytorium działalności sądu grodzkiego przemyskiego pokrywało się z granicami powiatu przemyskiego leżącego w ziemi przemyskiej. Sąd został powołany do rozstrzygania spraw karnych ogółu szlachty z całej ziemi przemyskiej, a także spraw cywilnych szlachty nieosiadłej.

W zespole znajdują się 2 jednostki inwentarzowe (0,03 mb.) W sygn. 1 znajduje się dokładny opis spraw toczonych przed sądem grodzkim przemyskim w latach 1762-1766. Sygn. 2 tworzą pisma kierowane do sądu grodzkiego po roku 1772 z prośbą o wydanie poświadczeń. Pochodzą one z lat 1776, 1781.

Większość akt grodzkich przemyskich obecnie przechowywana jest w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie – zespół ten liczy 2718 jednostek archiwalnych z lat 1462-1784.

Zespół nr 1911 Materiały rodziny Porembalskich

Zespół archiwalny Materiały rodziny Porembalskich obejmuje spuścizny archiwalne Jana Porembalskiego (1871-1965) − emerytowanego sędziego, społecznika i pamiętnikarza oraz inż. Tadeusza Porembalskiego, syna Jana (1896-1971) − naftowca, Prezydenta Miasta Przemyśla, społecznika i pamiętnikarza. Archiwalia wchodzące w skład obu spuścizn pochodzą z lat [1790, 1844-1848] 1896-1971 [1975-1988] i liczą 61 jednostek inwentarzowych (0,40 mb.).

Spuścizna archiwalna Jana Porembalskiego zawiera prace wspomnieniowe jego autorstwa związane z dziejami miasta Przemyśla i regionu przemyskiego, korespondencję rodziny Porembalskich i osób z nią spokrewnionych, a także fotografie rodzinne. W skład spuścizny Tadeusza Porembalskiego wchodzą natomiast głównie napisane przez niego prace naukowe z zakresu górnictwa i wiertnictwa naftowego oraz wspomnienia, jak również materiały związane z jego pracą zawodową i działalnością wynalazczą. Ponadto zachowały się jego dokumenty osobiste dotyczace przebiegu nauki i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, korespondencja oraz fotografie.

W spuściźnie T. Porembalskiego na szczególną uwagę zasługują cenne dla historii przemysłu naftowego materiały, które stanowią: wspomnienia, życiorysy górników i osób związanych z wiertnictwem (od lat 70. XIX wieku, aż do lat 60. XX wieku), opisy maszyn i urządzeń wiertniczych wraz z ich rysunkami technicznymi i fotografiami oraz artykuły naukowe dotyczące wiertnictwa.

Zbiór nr 2236 Kolekcja Heleny Dąbczańskiej

Zbiór zawiera druki ulotne oraz dokumenty gromadzone przez znaną kolekcjonerkę Helenę Dąbczańską (1863-1956), twórczynię bogatych zbiorów artystycznych, historycznych i bibliotecznych.

Zbiór tworzy 120 jednostek inwentarzowych (0,15 mb.) Zachowane materiały pochodzą z lat 1750, 1758, 1766, 1771, 1783-1786, 1789-1794, 1797, 1802-1810, 1813-1815, 1821-1823, 1826-1831, 1834, 1838, 1846-1851, 1857-1860, 1863-1867, 1876, 1888, 1899. Kolekcja zawiera druki ulotne (o tematyce prawnej i politycznej wydawane w Rzeczypospolitej, rozporządzenia i odezwy władz austriackich, druki związane z ruchami narodowowyzwoleńczymi i powstaniami, druki wydawane przez stowarzyszenia w Krakowie, druki wydawane w Sanoku i okolicy, wiersze i utwory literackie, ulotki, zawiadomienia, obwieszczenia, druki okolicznościowe, wiersze, fragmenty i strony tytułowe czasopism) oraz dokumenty związane z rodziną Witkowskich.

Zespół nr 2243 Parafia Rzymskokatolicka w Kopyczyńcach

Kopyczyńce to miasto leżące obecnie na terenie Ukrainy, w obwodzie tarnopolskim. Zespół Parafia Rzymskokatolicka w Kopyczyńcach stanowi 67 jednostek inwentarzowych (0,25 mb.) pochodzących z lat 1615, 1633, 1638, 1640-1645, 1667, 1703, 1718, 1722-1732, 1737-1760, 1765-1872, 1928. W zespole znajdują się akta dotyczące spraw majątkowych, organizacyjnych i administracyjnych parafii, m.in. kopie i odpisy dokumentów fundacyjnych i erekcyjnych, dokumenty związane z wizytacjami dekanatu i parafii, opisy stanu i dochodów parafii, akta spraw sądowych prowadzonych z właścicielami dóbr Kopyczyńce w XVII w. oraz ich odpisy, sprawy sądowe dotyczące majątku i dochodów parafii.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-03-25
Data publikacji:2015-03-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sebastian Jaśkiewicz
Liczba odwiedzin:17003