Informacja o wyborze oferty ws. Przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień DAK.26.6.2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

27 kwietnia 2022

Przemyśl, dnia 27 kwietnia 2022 r

Znak sprawy: DAK.26.6.2022

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający:

Archiwum: Archiwum Państwowe w Przemyślu, z siedzibą przy ul. Lelewela 4, reprezentowane przez Dyrektora Archiwum

NIP: 795-10-47-387; Regon: 000687623; tel. (16) 670-35-38;

e-mail: archiwum@przemysl.ap.gov.pl

 

 

informuje, że w związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 zł

 w.s. Przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień na „Zakupy inwestycyjne w sieci Archiwów Państwowych. Dostawa skanera A1 wraz z komputerem i monitorem graficznym”, „Zakupy inwestycyjne w sieci Archiwów Państwowych. Zakup, wymiana i montaż windy oraz wykonanie dokumentacji projektowo-montażowej”, „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrona zasobów Archiwum Państwowego w Przemyślu”.

w trybie zapytania ofertowego

spośród ….6…… nie podlegających odrzuceniu ofert

wybrał ofertę złożoną przez:

Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Sieńko,
Babin 195, 24-200 Bełżyce
za cenę:
łączną netto:  5 676,00  zł (słownie: pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 00/100)
łączną brutto: 6 981,48 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 48/100)

uznając ją za najkorzystniejszą

Oferta spełnia warunki postawione przez Zamawiającego, wybrana została w oparciu

o kryteria oceny i wyboru oferty podane w zapytaniu o cenę/ofertowym.

 

Informacje o ofertach podlegających odrzuceniu:

Odrzucono jedną ofertę złożoną przez Wykonawcę;

Kancelaria Adwokacka Andrzej Kowalski
ul. Emilii Plater 20 lok 33
00-688 Warszawa

 

Informacje dodatkowe:  -

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-04-27
Data publikacji:2022-04-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Renata Kozioł
Liczba odwiedzin:1645