Zespoły opracowane w roku 2011

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

25 marca 2015

Nr zespołu

Nazwa zespołu

Daty skrajne

330

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Przemyślu

[1855-1874] 1875-1978

1151

Gminna Rada Narodowa w Roźwienicy

1973-1990

1652

Materiały Jana Smołki

1893, 1904-1938, 1944 [1955]

2000

Materiały rodziny Bogusiewiczów

1896-1956, 1960-1961,

1965-1966, 1972

2022

Parafia Greckokatolicka w Cewkowie

1785-1946

2047

Parafia Greckokatolicka w Korytnikach

1776-1945

2081

Parafia Greckokatolicka w Pielni

1797-1861, 1892-1916

2092

Parafia Greckokatolicka w Sanoku

1771, 1784-1920, 1923

2131

Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Zyndranowej

1784-1856, 1895, 1935-1941

2230

Akta stanu cywilnego Izraelickiej Gminy Wyznaniowej w Oleszycach

1813-1903, 1938

2275

Materiały rodziny Skibniewskich i Dębickich

1901, 1914, 1917,

1921-1924,1928-1963

2276

Urząd Gminy w Roźwienicy

1973-1990

2284

Materiały ks. Władysława Sarny

1850-1860, 1863-1865, 1880, 1889, 1893, 1901,1905-1908, 1913,1924-1928

Najciekawsze archiwalia opracowane w roku 2011

Zespół nr 1652 Materiały Jana Smołki

Zespół stanowi spuściznę archiwalną Jana Smołki (1882-1946) − historyka, archiwisty, wydawcy źródeł historycznych i działacza społecznego, który przez szereg lat mieszkał i pracował w mieście Przemyślu. Był nauczycielem, a od 1925 roku do wybuchu II wojny światowej w 1939 r., dyrektorem II Państwowego Gimnazjum w Przemyślu. Stanowisko dyrektora tej szkoły zajmował także po zakończeniu wojny, do roku 1946. W latach 1920-1946 pełnił równocześnie społecznie funkcję kierownika Archiwum Miejskiego w Przemyślu. Prowadził również działalność w szeregu stowarzyszeniach i organizacjach społecznych (m.in. w Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Oddziale Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwie Dramatycznym im. A. Fredry, Związku Harcerstwa Polskiego). Był autorem kilku publikacji z zakresu historii i archiwistyki, z których najbardziej znaną i nadal uważaną za wartościową stanowi wydany w 1927 r. „Katalog Archiwum Aktów Dawnych Miasta Przemyśla”.

Spuściznę archiwalną Jana Smołki tworzą archiwalia z lat 1893, 1904-1938, 1944 [1955] przechowywane w 38 jednostkach archiwalnych o rozmiarze 0,14 mb. Obejmują one materiały naukowe (notatki, wypisy z książek, odpisy i streszczenia dokumentów archiwalnych z XV-XIX w. dotyczących miast Przemyśla i Jarosławia), materiały związane z działalnością publiczną i społeczną, dokumenty osobiste (w tym dotyczące przebiegu nauki, służby wojskowej i pracy zawodowej), listy i pisma otrzymywane od osób prywatnych i instytucji oraz materiały osób obcych.

Zespół nr 2000 Materiały rodziny Bogusiewiczów

Zespół zawiera akta związane z Franciszkiem (1859-1937) i Bronisławą (1861-1939) Bogusiewiczami oraz ich dziećmi: Adamem (1889-ok. 1914-1916), Stefanem (1896-1960), Stanisławą (1898-1981) i Heleną (1900-1919). W zespole znajdują się także akta męża Stanisławy Bogusiewicz – Władysława Osińskiego (1896-?). Akta zachowane w zespole pochodzą z lat 1896-1956, 1960-1961, 1965-1966, 1972. Rozmiar zespołu wynosi 216 jednostek inwentarzowych (0,40 mb.).

W zespole znajduje się znaczna liczba fotografii (623 sztuki) związanych z rodziną Bogusiewiczów, Władysławem Osińskim (mężem Stanisławy zd. Bogusiewicz), a także z nierozpoznanymi osobami. Są to fotografie związane m.in. z pracą zawodową członków rodziny Bogusiewiczów, ich życiem codziennym (z pobytu z Przemyślu, Chełmie, Krzemieńcu i Rzeszowie), fotografie przedstawiające sceny rodzajowe oraz krajobrazy.

Zespół nr 2047 Parafia Greckokatolicka w Korytnikach

Zespół obejmuje 85 j.i. – 0,33 mb. archiwaliów. Granice chronologiczne wyznaczają lata 1776-1945. Parafia posiadała filię w Krasicach. W zespole znajdują się akta dotyczące spraw majątkowych (m.in. inwentarze budynków), akta dotyczące spraw finansowych, korespondencja z władzami kościelnymi i świeckimi, akta dotyczące ludności i parafian (w tym status animarum z 1911 r.), a także korespondencja w sprawach metrykalnych. W zespole zachowały się również dokumentujące pracę kancelarii parafii protokoły czynności z lat 1893-1913, 1918-1945.

Zespół zawiera ponadto akta stanu cywilnego. Są to: akta dotyczące urodzeń z lat 1776-1860; akta dotyczące urodzeń dla filii w Krasicach z lat 1784-1860; protokoły przedślubne oraz zapisy zapowiedzi z lat 1814-1825, 1918-1944; akta dotyczące małżeństw z lat 1776-1899; akta dotyczące zgonów z lat 1776-1860; akta dotyczące zgonów dla filii w Krasicach z lat 1784-1904. oprócz nich zachowały się odrębne akty stanu cywilnego wydawane przez parafię w Korytnikach pochodzące z lat 1897, 1903-1904, 1908, 1944 (dotyczą one chrztów z lat 1867, 1877, 1887; zapowiedzi z 1904 r.; zgonów z 1944 r.).

Skany wiekszości jednostek z zespołu nr 2047 są dostępne on-line na stronie Archiwum Państwowego w Przemyślu w zakładce Skany on-line

Zespół nr 2284 Materiały ks. Władysława Sarny

Zespół zawiera materiały związane z osobą księdza Władysława Sarny (1858-1929), historyka i etnografa. Zespół obejmuje 43 jednostki inwentarzowe (0,08 mb.) z lat 1858-1860, 1863-1865, 1880, 1889, 1893, 1901, 1905-1908, 1913, 1924-1928. W zespole znajdują materiały związane z działalnością pisarską ks. Władysława Sarny, dotyczące poszczególnych miejscowości (materiały do publikacji „Opis powiatu krośnieńskiego pod względem geograficzno-historycznym”, „Dzieje diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego”, Opis powiatu jasielskiego”) oraz materiały odnoszące się do pełnienia przez niego posługi duszpasterskiej i funkcji kościelnych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-03-25
Data publikacji:2015-03-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sebastian Jaśkiewicz
Liczba odwiedzin:16793