Informacja o wyborze oferty ws. Zakupu opakowań ochronnych (pudeł i teczek archiwalnych) DAK.26.26.2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

5 grudnia 2022

Przemyśl, dnia 05 grudnia 2022 r

Znak sprawy: DAK.26.26.2022

 

Informacja o wyborze oferty

Zamawiający:

Archiwum: Archiwum Państwowe w Przemyślu, z siedzibą przy ul. Lelewela 4, reprezentowane przez Dyrektora Archiwum

NIP: 795-10-47-387; Regon: 000687623; tel. (16) 670-35-38;

e-mail: archiwum@przemysl.ap.gov.pl

 

informuje, że w związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia
o wartości mniejszej niż 130 000 zł

ws. zakupu opakowań ochronnych (pudeł i teczek archiwalnych)

w trybie zapytania o cenę

spośród ….2…… nie podlegających odrzuceniu ofert

wybrał ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „KIEL- TECH” Sp. z o.o,
ul. Jana Karskiego 2,  25-214 Kielce
za cenę;
Cena netto: 63 100,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące sto złotych 00/100)
Cena brutto: 77 613,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzynaście złotych 00/100)  

uznając ją za najkorzystniejszą

Oferta spełnia warunki postawione przez Zamawiającego, wybrana została w oparciu o kryteria oceny i wyboru oferty podane w zapytaniu o cenę.

Informacje o ofertach podlegających odrzuceniu: -                                                    

Informacje dodatkowe:  -

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-12-05
Data publikacji:2022-12-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Renata Kozioł
Liczba odwiedzin:1211