Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Życzenia Świąteczne

Najnowsze aktualności

Przejdź do - Międzynarodowy%20Dzień%20Archiwów

Międzynarodowy Dzień Archiwów

9 czerwca 2014

W dniu 7 czerwca (sobota) w Archiwum Państwowym w Przemyślu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Archiwów.  Zainteresowani mogli zwiedzić wystawę „Wśród rodzinnych pamiątek...”, poznać metody konserwacji i przechowywania archiwaliów, jak również zasady korzystania z pracowni naukowej. Chętnym udzielano także informacji dotyczących prowadzenia poszukiwań genealogicznych.

Czytaj więcej o: Międzynarodowy Dzień Archiwów
Przejdź do - Zaproszenie%20na%20spotkanie

Spotkanie pt. ARCHIWUM RODZINNE Czy warto chronić rodzinne dokumenty ?

27 lutego 2014

Dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu w dniu 13 marca 2014 r., o godz. 14.00, w siedzibie APP zaprasza na spotkanie pt. ARCHIWUM RODZINNE Czy warto chronić rodzinne dokumenty ?

Czytaj więcej o: Spotkanie pt. ARCHIWUM RODZINNE Czy warto chronić rodzinne dokumenty ?
Przejdź do - Przekazanie%20ksiąg%20metrykalnych%20pracownikom%20Archiwum%20Państwowego%20w%20Przemyślu

Przekazanie ksiąg metrykalnych parafii garnizonowej w Przemyślu

11 lutego 2014

W dniu dzisiejszym - 11 lutego 2014 roku o godz. 12-tej w siedzibie Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Legnicy miało miejsce przekazanie odnalezionych w Parafii św. Jadwigi Śląskiej w Złotoryi 7. ksiąg metrykalnych parafii garnizonowej w Przemyślu z lat 1889-1939. W imieniu proboszcza Parafii św. Jadwigi Śląskiej ks. Mariana Sobczyka przekazania archiwaliów dokonał wikariusz parafii ks. Robert Rynkiewicz. Dokumenty przekazane zostały w obecności Pani Edyty Łaborewicz, Kierownika Legnickiego Oddziału przedstawicielom Archiwum Państwowego w Przemyślu. Dokumenty te mogły trafić do narodowego zasobu archiwalnego dzięki odpowiedzialnej i świadomej postawie Pana Romana Gorzkowskiego - przewodniczącego Rady Miejskiej Złotoryi, członka Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej, który o odnalezionych archiwaliach powiadomił Archiwum Państwowe Oddział w Legnicy, a także księży z parafii św. Jadwigi Śląskiej – ks. prałata Mariana Sobczyka i wikarego ks. Roberta Rynkiewicza, którzy poparli pomysł Pani kierownik Edyty Łaborewicz, przekazania odnalezionych ksiąg do Archiwum Państwowego w Przemyślu. Pełniąca obowiązki dyrektora Archiwum Państwowego w Przemyślu Anna Nowak przesłała na ręce ww. osób zaangażowanych w przekazanie archiwaliów wyrazy uznania i podziękowania.

Czytaj więcej o: Przekazanie ksiąg metrykalnych parafii garnizonowej w Przemyślu
Przejdź do - Zaproszenie%20na%20prezentację

Stan Wojenny w literaturze historycznej i prasie

13 grudnia 2013

W rocznicę wprowadzenia stanu wojennego Archiwum Państwowe w Przemyślu zaprasza wszystkich korzystających z zasobu w pracowni naukowej tutejszego Archiwum oraz pozostałych zainteresowanych do obejrzenia prezentacji wybranych zbiorów bibliotecznych, zatytułowanej „Stan Wojenny w literaturze historycznej i prasie”.

Czytaj więcej o: Stan Wojenny w literaturze historycznej i prasie
Przejdź do - Zostań%20rodzinnym%20archiwistą%20-%20logo

Zostań rodzinnym archiwistą!

19 lipca 2013

Zostań rodzinnym archiwistą! - to hasło akcji antenowej Programu I Polskiego Radia i archiwów państwowych, której celem jest zachęcenie do tworzenia archiwów rodzinnych. Na antenie Radia archiwiści będą radzić jak stworzyć i dbać o archiwum rodzinne oraz jak prowadzić poszukiwania przodków. Będą także zachęcać do przekazywania archiwów rodzinnych - choćby w formie elektronicznych kopii - do archiwów państwowych.

Czytaj więcej o: Zostań rodzinnym archiwistą!
Przejdź do - szukajwarchiwach.pl

Archiwalia dostępne online

16 lipca 2013

Archiwum Państwowe w Przemyślu na początku lipca udostępniło online ponad 10 tysięcy skanów dokumentów ze swojego bogatego, sięgającego XIII w. zasobu. Od 1 lipca br. każdy może sięgnąć do dokumentów archiwalnych, nie ruszając się z domu. Wśród prezentowanych online archiwaliów znalazły się akta stanu cywilnego izraelickich gmin wyznaniowych w Przemyślu, Sieniawie i Stryju (zespoły: 1924,  2001 i 2250) oraz akta parafii greckokatolickich w Dębnie i Rozborzu Okrągłym (zespoły: 2028 i 2089) Udostępnione skany akt stanu cywilnego obejmują księgi metrykalne zapowiedzi, małżeństw, urodzeń i zgonów, natomiast akta parafii zawierają materiały dotyczące historii i majątku parafii (inwentarze, plany i mapy gruntów), akta dozoru kościelnego, korespondencję z władzami kościelnymi i świeckimi. Dokumenty te stanowią doskonałe źródło wiedzy dla historyków, regionalistów, genealogów i innych badaczy dziejów.

Skany dostępne są w serwisie szukajwarchiwach.pl, prowadzonym przez Narodowe Archiwum Cyfrowe. W serwisie tym można znaleźć zdigitalizowane skany materiałów z całej Polski. Ich łączna liczba przekroczyła właśnie 7 milionów. Do końca 2013 Narodowe Archiwum Cyfrowe planuje udostępnić kolejne 2 miliony skanów.

Czytaj więcej o: Archiwalia dostępne online